تعاریف و اصطلاحات

هیچ کس این زن را نمی شناسد منتشر شد

به گزارش خبرنگاران، انتشارات کتاب نیستان رمان هیچ کس این زن را نمی شناسد اثر ندا رسولی را در بستری از ماجرای اشغال ایران توسط روسیه و انگلستان در جریان جنگ دوم جهانی روانه بازار کتاب کرد.

19 شهریور 1397