مجلس انگلیس به تغییر در توافق برگزیت رای داد ، اروپائیان تغییر را منتفی دانستند

به گزارش نوای پرنده پارسی، مجلس بریتانیا خواهان تغییراتی در توافق خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) شده اما رهبران اروپایی هرگونه تغییر را مردود دانسته اند.

مجلس انگلیس به تغییر در توافق برگزیت رای داد ، اروپائیان تغییر را منتفی دانستند

به گزارش بی بی سی، شامگاه سه شنبه نمایندگان مجلس عوام مجلس بریتانیا به پیشنهادی رای دادند که براساس آن، باید در توافقنامه برگزیت که در نتیجه ماه ها مذاکره بین دولت بریتانیا و مقامات اتحادیه اروپا و رهبران اروپایی به دست آمده تغییراتی صورت گیرد تا مجلس آن را تصویب کند. با این رای، ترزا می، نخست وزیر، ماموریت یافته برای تحقق این خواسته بار دیگر با رهبران و مقامات اتحادیه اروپا مذاکره کند.

پیشتر، ترزا می توافق به دست آمده را بهترین توافق توصیف نموده و هرگونه مذاکره مجدد برای تغییر در آن را مردود دانسته بود اما پیش از جلسه روز گذشته، اعلام شد که برای آنالیز گزینه بازگشت به میز مذاکره و کوشش برای کسب تغییراتی در این توافق آماده است. تغییر اصلی مورد نظر نمایندگان، حذف بخش مربوط به وضعیت ویژه مرز و ارتباط بین ایرلند شاقتصادی و ایرلند جنوبی بوده است.

قسمت شاقتصادی جزیره ایرلند - ایرلند شاقتصادی - بخشی از خاک بریتانیاست و بخش جنوبی شامل جمهوری ایرلند، یک کشور مستقل و عضو اتحادیه اروپاست. بین این دو بخش ارتباط نزدیک اقتصادی و رفت و آمد گسترده مرزی وجود دارد و ایرلند جنوبی و شماری از جمعیت ایرلند شاقتصادی خواهان ادامه این روابط ویژه هستند هر چند گروه های محافظه کار در شمال که حامی روابط نزدیک با بریتانیا ودوری از جمهوری ایرلند هستند، چنین روابطی را پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نمی پذیرند.

در توافق موجود، فصلی گنجانده شده که هدف از آن جلوگیری از محدودیت کامل مرزی بین دو ایرلند است و حتی اگر بریتانیا بدون دستیابی به توافق بر سر روابط ویژه تجاری با اتحادیه اروپا از این اتحادیه خارج گردد باز هم ارتباط تجاری خاص بین ایرلند شاقتصادی و ایرلند جنوبی، و در نتیجه کل اتحادیه اروپا، حفظ خواهد شد. مخالفان این شرط معتقدند که به این ترتیب، یا باید ارتباط بین ایرلند شاقتصادی و بقیه بریتانیا محدود گردد یا اینکه بقیه بریتانیا نیز به واسطه ارتباط ویژه بین بخشی از خاک این کشور با اروپا، همچنان تابع خواسته های اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند بی آنکه از منافع عضویت بهره مند گردد.

جمهوری ایرلند این بخش از توافق را برای قبول بقیه مفاد آن لازم دانسته است و از آنجا که هرگونه تصمیم اتحادیه اروپا، از جمله قبول توافق خروج بریتانیا، مستلزم رای مثبت تمامی اعضاست، حتی اگر تنها جمهوری ایرلند با توافق نهایی مخالفت کند، بریتانیا یا باید بدون هیچگونه توافقی از اتحادیه اروپا خارج گردد، که به معنی محدودیت شدید روابط تجاری با کشورهای عضو است، یا اینکه در اتحادیه باقی بماند.

نمایندگان مجلس در جلسه شامگاه گذشته همچنین به مصوبه ای غیرالزام آور رای دادند که طبق آن، دولت نباید بدون دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا، از اتحادیه خارج گردد. به عقیده هواداران این مصوبه، خروج بدون توافق باعث آشفتگی اقتصادی بریتانیا خواهد شد و خسارات عمده ای در پی خواهد داشت هرچند بعضی از هواداران تندروتر برگزیت این پیش بینی را رد و آن را مبالغه آمیز و با هدف ایجاد ترس در خصوص جدایی بدون توافق توصیف نموده اند.

با اعلام نتیجه رای گیری شامگاه گذشته، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا گفت که توافق به دست آمده قابل مذاکره مجدد نیست و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز آن را بهترین توافق ممکن توصیف کرد. رهبران جمهوری ایرلند هم تاکید داشته اند که با ایجاد محدودیت شدید مرزی با ایرلند شاقتصادی مخالف هستند و به توافقی که شامل حفظ ارتباط ویژه بین دو بخش جزیره ایرلند نباشد رای مثبت نخواهند داد.

  • گزینه های خروج

همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در تابستان سال 2016 برگزار گردید و مخالفان ادامه عضویت، با اکثریت نه چندان چشمگیر آرا، در آن به پیروزی رسیدند. بریتانیا از اول سال 1973 میلادی به عضویت این اتحادیه درآمد و طبق شرایط خروج اعضای اتحادیه اروپا، باید تا آخر ماه مارس امسال - حدود دو ماه دیگر - از عضویت اتحادیه، چه با توافق چه بدون توافق، خارج گردد یا اینکه درخواست خروج خود را پس بگیرد.

در خصوص نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چند گزینه قابل تصور است اما در حال حاضر، هیچکدام از آنها قطعی به نظر نمی رسد.

اگر بریتانیا بتواند توافق کشورهای عضو اتحادیه با خواسته های خود به خصوص موضوع شرایط مرزی بین دو ایرلند را تا قبل از 29 مارس به دست آورد، آنگاه براساس توافقی معین با اتحادیه اروپا شامل شرایط ادامه همکاری و ارتباط دو طرف از این اتحادیه خارج خواهد شد. به گفته ناظران، این وضعیت کمترین آسیب را به اقتصاد بریتانیا خواهد رساند.

در صورتی که تا سرانجام این ضرب الاجل، اتحادیه اروپا با تغییر در توافق کنونی موافقت نکند و مجلس نیز بدون تغییر در این توافق آن را نپذیرد، آنگاه یا بریتانیا باید بدون دستیابی به توافق از عضویت خارج گردد، یا از اروپاییان مهلت بیشتری برای مذاکره بگیرد، یا پس دریافت درخواست خروج خود را احتمالا با برگزاری همه پرسی دیگری مد نظر قرار دهد.

مخالفان سرسخت فصل مربوط به ارتباط بین دو ایرلند و بعضی دیگر از بخش های توافق کنونی گفته اند که خروج بدون توافق را به قبول این شرایط ترجیح می دهند در حالیکه بعضی نمایندگان مجلس و به خصوص حزب کارگر - حزب اصلی مخالف دولت - از تمدید مهلت مذاکره حمایت می نمایند. حزب کارگر امیدوار است با تحت فشار قرار دادن دولت به خاطر عدم دستیابی به توافقی خوب باعث استعفای دولت و برگزاری انتخابات گردد با این امید که در چنین انتخاباتی به پیروزی برسد.

در عین حال، معین نیست که در صورت تشکیل دولت به رهبری حزب کارگر و برخورداری از مهلت بیشتر برای مذاکره، توافق مورد نظر این حزب چه تفاوت هایی با توافق فعلی خواهد داشت و آیا رهبران اروپایی چنین نظراتی را خواهند پذیرفت. احتمالا رهبران حزب کارگر امیدوارند که در انتخابات مورد نظر، از اکثریت قاطع در مجلس برخوردار شوند و از حمایت هواداران تندرو برگزیت و احزاب راستگرای ایرلند، که خواهان کمترین ارتباط با اروپا از جمله به وسیله ایرلند شاقتصادی هستند، بی احتیاج باشند و بتوانند خواسته های خود را، هرچه که باشد، به تصویب مجلس برسانند.

گزینه نهایی شامل برگزاری همه پرسی دیگری در خصوص اصل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. هواداران این نظر، که بیشتر از سوی شخصیت ها و تشکل های غیررسمی مردمی دنبال می گردد تا احزاب رسمی، معتقدند که در همه پرسی قبلی، در خصوص تبعات خروج از اتحادیه به رای دهندگان آگاهی کامل و کافی داده نشد و هواداران برگزیت را به دادن وعده های دست نیافتنی و گمراه کردن افکار عمومی متهم می نمایند. حزب کارگر برگزاری همه پرسی دیگری را کاملا مردود ندانسته هرچند به نظر می رسد که رهبری حزب دست کم در شرایط کنونی از قبول این گزینه اکراه داشته باشد. بعضی هواداران سنتی این حزب از برگزیت حمایت می نمایند.

  • دلایل موافقان و مخالفان برگزیت

استدلال اصلی هواداران برگزیت در دو محور سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است. به گفته آنان، عضویت در اتحادیه اروپا باعث خدشه دار شدن حق حاکمیت ملی بریتانیا شده زیرا مجلس بریتانیا بخشی از اختیارات قانونگزاری خود را به نهادهای اروپایی واگذار نموده و بعضی قوانین مصوبه اتحادیه باید در بریتانیا اجرا گردد ولو اینکه مجلس بریتانیا با آنها موافق نباشد. از نظر اقتصادی، آنان معتقدند که ارتباط با اتحادیه اروپا باعث محدود شدن ارتباط تجاری بریتانیا با سایر کشورهای دنیا شده و پذیرش کارگر از کشورهای عضو اتحادیه، نیروی کار بومی را از فرصت های شغلی محروم نموده است.

آنان همچنین گفته اند که برگزاری یک همه پرسی مجدد به معنی نادیده دریافت اراده مردم است، نظری که نخست وزیر بریتانیا نیز دست کم در گذشته آن را با شعار برگزیت یعنی برگزیت تکرار نموده است.

در مقابل، مخالفان برگزیت گفته اند که در دنیا امروز، تمامی کشورها با برقراری ارتباط با یکدیگر و تبعیت از قوانین و مقررات مشترک، الزاما بخشی از حاکمیت خود را از دست می دهند یا در واقع به اشتراک می گذارند تا از منافع همکاری بین المللی برخوردار شوند. به گفته آنان، حاکمیت مطلق یک کشور تنها در شرایط انزوای سیاسی و اقتصادی و قبول زیان های چنین وضعیتی دست یافتنی است و هیچ دولت امروزی چنین شرایطی را قابل قبول نمی داند. آنان وجود اتحادیه اروپا را عاملی برای حفظ صلح و گسترش دموکراسی در این قاره می دانند.

از نظر اقتصادی آنان تاکید دارند که عضویت در اتحادیه اروپا به معنی برخورداری از امکانات اقتصادی، انسانی و فنی گسترده تر و همچنین بازار وسیعتری است که امکان اتخاذ تخصص و برخورداری از منافع آن را به کشورهای عضو می دهد. آنان مهاجرت متقابل نیروی کار را نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از نظر انسانی و فرهنگی مفید و گامی در راستای وحدت نظر در سطح دنیای می دانند. همچنین به گفته آنان، در حالیکه بریتانیا به تنهایی نمی تواند یک قطب عمده تاثیرگذار در دنیا امروز محسوب گردد، در مجموعه اتحادیه اروپا قادر به تاثیرگذاری مثبت در امور بین المللی است.

آنان این این استدلال را که برگزاری همه پرسی مجدد به معنی نادیده دریافت نظر مردم در همه پرسی قبلی است مردود دانسته و گفته اند که در یک نظام دموکراتیک، مردم تصمیم گیرنده اصلی و مسئول تصمیمات خود هستند و حق دارند نظر خود را تغییر دهند. به گفته آنان، برگزاری انتخابات، گاه در فواصل زمانی بسیار کوتاه به معنی آن است که می توان به دفعات و در فواصل لازم تصمیم گیری های مهم را به رای دهندگان سپرد.

با اعلام نتیجه رای گیری شامگاه گذشته مجلس و کاهش احتمال برگزیت بدون توافق، نرخ برابری پوند در برابر ارزهای معتبر اندکی افزایش یافت.

bestcanadatours.com: تور کانادا | با تور کانادا سفر کنید، ویزای کانادا، تور کانادا ارزان، قیمت تور کانادا نوروز، بهار، پاییز، تابستان، زمستان را با ما تجربه کنید.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 23 مرداد 1400 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 775

به "مجلس انگلیس به تغییر در توافق برگزیت رای داد ، اروپائیان تغییر را منتفی دانستند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجلس انگلیس به تغییر در توافق برگزیت رای داد ، اروپائیان تغییر را منتفی دانستند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید