دنا روی خط ریزلرزه ها

به گزارش نوای پرنده پارسی، تهران (پانا) - زلزله چهارشنبه شب سی سخت یک ماه قبل در فرایند ریزلرزه ها در این منطقه خودنمایی کرده بود. گزارش زلزله شناس ایرانی از فعالیت های گسل های شهرستان دنا نشان می دهد دی ماه امسال زمین لرزه هایی با بزرگی کمتر از 4 ریشتر- ریزلرزه- در این محدوده تا 2 برابر آذر افزایش یافت. این تغییر ناگهانی در رفتار ماهانه ریز لرزه ها قبل از بروز زلزله اصلی، طی 5 سال گذشته نیز در این منطقه ردیابی شده است. علی بیت الهی در گزارش خود با اشاره به موارد مشابه در تهران، مازندران و قم احتمال ردیابی زلزله از ریزلرزه ها را مطرح کرده است.

دنا روی خط ریزلرزه ها

به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج پایش لرزه ای منطقه وقوع زمین لرزه 6/ 5 ریشتری روز چهارشنبه گذشته در شهر سی سخت از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد، از شناسایی الگوی احتمالی معنادار درباره ارتباط افزایش تعداد زلزله های ریز قبل از وقوع زمین لرزه اصلی خبر می دهد. داده های مربوط به زمین لرزه های رخ داده در یک بازه زمانی 5 ساله از اردیبهشت سال 95 تا بهمن ماه 99 یک سوال مهم را پیش روی زلزله شناسان و محققان قرار داده مبنی بر اینکه آیا رفتار لرزه ای گسل مسبب زلزله 6/ 5 ریشتری سی سخت، وقوع این زمین لرزه را اطلاع داده بود؟ اطلاعات به دست آمده از اتاق خبر زمین لرزه ها که تعداد، زمان و سایر مشخصات انواع زلزله های رخ داده در کشور در آن به ثبت رسیده است نشان می دهد دی ماه امسال تعداد زمین لرزه های با بزرگای کمتر از 4 ریشتر و ریزلرزه ها در مقایسه با ماه های قبل افزایش یافته است و این جهش لرزه ای در منطقه وقوع زمین لرزه 6/ 5 ریشتری سی سخت، به احتمال زیاد می تواند به عنوان یک پیش نشانگر احتمالی از وقوع زلزله روز چهارشنبه در این منطقه، موردتوجه قرار گیرد.

به گزارش اتاق خبر زمین لرزه های کشوری - مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران-زلزله 6/ 5 ریشتری سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد، در تاریخ 29 بهمن ماه امسال در ساعت 22:05:34 در عمق 10 کیلومتری و به فاصله 11 کیلومتری سی سخت(کهگیلویه و بویراحمد)، 19 کیلومتری مادوان(کهگیلویه و بویر احمد) و 20 کیلومتری کمه(اصفهان) و در فاصله مستقیم 534 کیلومتری تهران رخ داد. سی سخت شهری در 35 کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج مرکز استان و در استان کهگیلویه و بویراحمد جای دارد. این شهر مرکز شهرستان دنا است. براساس آمار مربوط به سرشماری نفوس و مسکن، جمعیت این شهر در سال 1395، برابر با 7٬856 نفر بوده است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی علی بیت اللهی، زلزله شناسی ایرانی در گزارش اولیه مربوط به جزئیات وابعاد وقوع این زمین لرزه همچنین با توجه به بزرگی زلزله و فاصله مراکز جمعیتی اطراف از آن، تعداد 19 شهر با جمعیتی معادل 257 هزار و 661 نفر و 1144 آبادی با جمعیتی حدود 332 هزار و 967 نفر(مطابق آمار سال 95) تحت تاثیر این زمین لرزه قرار دریافتد، به این معنا که در این مراکز جمعیتی خسارت ناشی از وقوع این زمین لرزه با درصدهای مختلف تخمین زده شد.

گزارش این زلزله شناس ایرانی از تغییر معنادار الگوی زلزله های ریز، قبل از وقوع زلزله اصلی به عنوان یک پیش نشانگر احتمالی در بروز زمین لرزه های با بزرگای بیش از 4 ریشتر، مشابه زمین لرزه روز چهارشنبه سی سخت خبر می دهد.

در این گزارش، فرایند ماهانه زمین لرزه های با بزرگای کمتر و بیشتر از 4 ریشتر در 5 سال اخیر- اردیبهشت 95 تا بهمن ماه 99- مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی رفتار لرزه ای گسل مسبب وقوع زمین لرزه 6/ 5 ریشتری سی سخت نشان می دهد الگوی رفتاری این زمین لرزه ها قبل از وقوع زلزله روز چهارشنبه در این منطقه تغییر کرده است به طوری که تعداد ریزلرزه ها در این منطقه از یک ماه قبل یا هفته های قبل نسبت به ماه قبل یا ماه های قبل تر تا دو برابر افزایش یافته است.مشابه این رویداد را می توان در برخی از زمین لرزه های مخرب در سال های گذشته در نقاط مختلف کشور مشاهده کرد. زمین لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به علت آزاد شدن انرژی تخلیه شده از سنگ ها در گسل های پوسته زمین در مدتی کوتاه روی می دهد. براساس طبقه بندی های لرزه شناسی، زمین لرزه های با بزرگای 2 تا 4 ریشتر به عنوان زمین لرزه های ریز، زمین لرزه های با بزرگای 4 تا 5 به عنوان زمین لرزه های کوچک، زلزله های با بزرگای 5 تا 6 ریشتر متوسط، 6 تا 7 ریشتر شدید و 7 ریشتر به بالا زلزله بزرگ شناخته می شوند. یک ماه قبل از وقوع زمین لرزه 1/ 5 ریشتری هجدهم اردیبهشت 99 در تهران، در منطقه وقوع این زمین لرزه و به سبب فعالیت گسل مسبب وقوع این زلزله، تعداد 11 زمین لرزه با بزرگای 2 تا 4 ریشتر به ثبت رسید. این درحالی است که براساس داده های ثبت شده از فعالیت های لرزه ای، فرایند بلندمدت گذشته نشان می دهد که ماهانه حدود 5 تا 7 زمین لرزه با بزرگای کمتر از 4 ریشتر در تهران به ثبت رسیده است. اما قبل از وقوع زمین لرزه 1/ 5 ریشتری اردیبهشت ماه امسال تهران، این میزان به حدود دو برابر افزایش یافت.

مشابه همین تجربه در جریان رخداد زمین لرزه 8 خرداد سال 83 در منطقه بلده کجور مازندران با بزرگای 3/ 6 ریشتر و همچنین زمین لرزه 28 خرداد سال 86 با بزرگای 6/ 5 ریشتر در کهک قم مشاهده شد. به این صورت که در هفته ها یا ماه منتهی به وقوع این زمین لرزه ها تعداد ریزلرزه ها در این منطقه در مقایسه با گذشته افزایش یافت.دو زلزله مذکور به طور واضح در تهران احساس شدند و علت انتخاب این دو نیز همین موضوع بوده است.

پیام این شرایط آن است که احتمال اینکه این تغییر رفتار ریزلرزه ها به لحاظ تعداد وقوع، علامتی از در پیش بودن زلزله های با مقیاس بیش از 4 ریشتر باشد زیاد است. هرچند درخصوص این موضوع نمی توان با قطعیت اظهار نظر کرد. با این حال، از آنجا که اطلاعات مربوط به همه تحرکات لرزه ای در مناطق شهری و روستایی و سایر پهنه های سرزمینی از سوی دستگاه های لرزه نگاری به صورت مرتب ثبت شده وقابل رصد است، پایش مداوم این خردلرزه ها می تواند حساسیت زلزله شناسان و ساکنان و همچنین مسوولان مناطق مختلف را نسبت به احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ تر بعد از افزایش تعداد خردلرزه ها نسبت به دوره های زمانی پیشین افزایش دهد. از طریق زیرذره بین قرار دادن فعالیت های لرزه ای در مناطقی که تعداد ریزلرزه ها در آنها نسبت به دوره های زمانی قبل افزایش یافته است می توان سطح آمادگی در این مناطق را برای مواجهه با زمین لرزه های احتمالی بعدی با مقیاس و بزرگای بیشتر افزایش داد. هر چند ممکن است افزایش این ریزلرزه ها هیچ گاه منجر به بروز ووقوع زمین لرزه های بزرگ تر نیز نشود اما با توجه به تجارب موجود در این زمینه، آگاهی از این موضوع وایجاد حساسیت نسبت به آن از طریق افزایش ضریب آگاهی و ایمنی می تواند خسارت های احتمالی زمین لرزه های بعدی را تا حد زیادی کاهش دهد.

در واقع اگر چه ممکن است هیچ گاه در منطقه ای که تنش های لرزه ای نسبت به فرایند های قبلی افزایش یافته است زمین لرزه بزرگ تر و مخرب تری به وقوع نپیوندد اما در صورت وقوع چنین زمین لرزه هایی، به جهت افزایش سطح آمادگی و غافلگیر نشدن، ابعاد و شدت خسارت و تلفات زمین لرزه، به میزان محسوسی کاهش می یابد. علی بیت اللهی، زلزله شناس ایرانی در گزارش خود و در تشریح نتایج پایش لرزه ای گستره رومرکز تا زمان رخداد زلزله 6/ 5 ریشتری سی سخت، معتقد است پیش از وقوع زمین لرزه های تاثیرگذار، احتمال بروز بی هنجاری در رفتار لرزه ای و رژیم لرزه خیزی گستره رومرکز و اطراف آن وجود دارد. تجمع تنش در نهایت منجر به رخداد زلزله های بزرگ می شود اما پیش از وقوع، انتظار تغییر رفتار در نُرم رخداد زلزله ها در ناحیه مورد نظر وجود دارد. هرچند ممکن است در برخی از موارد هم تغییرات خاصی از نظر رویداد لرزه خیزی ناحیه مشاهده نشود. هر چند هنوز در دنیا و در هیچ کشوری به روش هایی برای پیش بینی زمان وقوع زمین لرزه در زمان مناسب دسترسی وجود ندارد و پیش بینی زمین لرزه غیرممکن است اما رصد الگوهای لرزه ای می تواند سطح آمادگی مناطق در برابر زمین لرزه های احتمالی به دنبال تغییر الگوی رفتار لرزه ای مناطق مختلف را افزایش دهد. هم اکنون سیستم های هشدار سریع در برخی کشورهای پیشرفته موج اولیه وقوع زمین لرزه تنها چند ثانیه قبل از وقوع را نشان می دهند اما این سیستم ها نیز برای جلوگیری از خطرات و تلفات زمین لرزه چندان موثر نیست. با این حال، رصد رویدادهای لرزه ای به صورت مداوم وپایش آنها می تواند هفته ها و حتی از یک ماه قبل از وقوع زمین لرزه های بزرگ یا شدید، به عنوان یک پیش نشانگر احتمالی، احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ تر را نشان دهد. در واقع حتی اگر زمین لرزه بزرگ تری هم به وقوع نپیوندد جدی دریافت این علائم از جدی ندریافت و بی توجهی به آنها سودمندتر است. برای این منظور لازم است تعداد دستگاه ها و ایستگاه های لرزه نگاری در مناطق مختلف کشور افزایش یابد. هم اکنون تنها حدود 150 ایستگاه لرزه نگاری در کشور فعال است که برای پایش دقیق تر شرایط لرزه ای لازم است دست کم تعداد این دستگاه ها به چهار برابر افزایش یابد. همچنین می توان نرم افزاری طراحی کرد که به محض تغییر الگوی وقوع ریزلرزه ها وافزایش آنها در هر منطقه، به صورت اتوماتیک فعالیت های لرزه ای زیر ذره بین قرار گرفته و به کارشناسان وزلزله شناسان در این زمینه هشدار داده شود. افزایش حساسیت ها در این زمینه ضمن امکان پایش قوی تر فعالیت های لرزه ای می تواند منجر به افزایش سطح آگاهی و ایمنی شود ودر نهایت خسارت ها وتلفات زمین لرزه های احتمالی را کاهش دهد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 23 مرداد 1400 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 6380

به "دنا روی خط ریزلرزه ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دنا روی خط ریزلرزه ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید