توسعه زیرساخت های علم و فناوری با علوم شناختی

به گزارش نوای پرنده پارسی، رشته علوم شناختی علم جدیدی است که می تواند در حوزه توسعه زیرساخت های علم و فناوری برای جهش اطلاعات نقش آفرینی کند، این رشته به تقویت هوش مصنوعی می پردازد و گسترش و ترویج این علم بدون شک دستاوردهایی را به همراه خواهد داشت.

توسعه زیرساخت های علم و فناوری با علوم شناختی

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی نوای پرنده پارسی، علوم شناختی با توجه به وابسته بودن حیات انسان و جامعه به کارکردهای مستمر تأثیر بسزایی بر همه ابعاد حیات انسان داشته و خواهد داشت.رشته هایی چون آموزش و پرورش شناختی، روان درمانی شناختی، هوش مصنوعی، شناخت اجتماعی، روان شناسی، تحلیل اطلاعات و رسانه های گروهی، مهندسی شناختی و غیره با استفاده از یافته های علوم شناختی درباره مغز و ذهن انسان می توانند به بهترین نحو در جهت ارتقاء گام برداشته و از بروز خطاهای ذهنی انسان جلوگیری نمایند.

قطعاً همه رسانه ها به مددگیری از علوم شناختی احتیاج دارند اما بعضی از رسانه ها به علت بی توجهی به این حوزه، بیشتر مهجور مانده اند. ما امروز با کمبود منابع نوشتاری قابل اعتماد، روبرو هستیم بنابراین شناخت درست از اهمیت متون، حائز توجه است در همه زمینه ها و حتی در زمینه مسائل حیطه علوم شناختی، مردم سریع به سراغ سرچ کردن در اینترنت می فرایند و این در حالی است که منابع سره از ناسره متأسفانه به درستی تعیین نیست. ضروری است که با تعیین کردن منابع اصلی و مهم که واقعاً احتیاجمند ترجمه به فارسی هستند روی این مهم تأکید بیشتری بشود.

بر اساس این گزارش، نوای پرنده پارسی در نظر دارد در اول اسفند ماه سال جاری نخستین کنفرانس علوم شناختی و رسانه را برگزار کند.روش های تحقیق در علوم شناختی و رسانه، فلسفه ذهن و رسانه،انسان شناسی و زبان شناسی شناختی و رسانه،علوم اعصاب و رسانه،هوش مصنوعی و رسانه،علوم تصمیم و رسانه،روان شناسی شناختی و رسانه،جامعه شناسی شناختی و رسانه،اقتصاد رفتاری و رسانه،بازاریابی عصبی رسانه،سیاستگذاری عمومی و رسانه،تربیت فردی و رسانه از محور های مهم این کنفرانس محسوب می شود.

خبرنگار برای آشنایی مخاطبان با علوم شناختی و رابطه آن با رسانه به سراغ بعضی از کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه رفته است.

رابطه علوم شناختی و رسانه دو طرفه است

فرانک شیروانی عضو کمیته علمی کنفرانس علوم شناختی و رسانه نوای پرنده پارسی در رابطه با علوم شناختی و ارتباط آن با رسانه گفت: پرداختن صحیح و کاربردی علوم شناختی می تواند به ما یاری کند که چگونه با رسانه روبه رو شویم، رابطه علوم شناختی و رسانه یک رابطه دو طرفه است. رسانه می تواند در ترویج علوم شناختی کوشش کند و مؤثر باشد و از طرفی علوم شناختی نیز در موفقیت رسانه ها بسیار مؤثر است.

افراد روبروه آگاهانه با رسانه به وسیله علوم شناختی جامعه و قابلیت های بالقوه آن را بالفعل نمایند

وی ادامه داد: افراد باید در روبروه با رسانه آموزش دیده باشند و منفعلانه در مقابل رسانه قرار نگیرند. رسانه ها می توانند حکم یک تیغ دو لبه را داشته باشند که در صورت نادیده دریافت علوم شناختی و آموزش افراد در روبروه با رسانه، باعث آسیب شود و از سوی دیگر با آموزش صحیح به افراد برای روبروه آگاهانه با رسانه به وسیله علوم شناختی جامعه و قابلیت های بالقوه آن را بالفعل نمایند. در این میان به افرادی احتیاج است که با علوم شناختی آشنا باشند و شیوه های تأثیر رسانه بر روان انسان را بدانند تا راهنمایی گر شیوه های بهتری برای بهره برداری از رسانه ها باشند.

شیروانی با بیان اینکه رسانه یکی از گرایش های علوم شناختی است که به مطالعه نحوه کار یافته های علوم شناختی در رسانه ها و تولیدات آن می پردازد، گفت: در واقع یکی از حوزه های کاربردی متأثر از یافته های علوم شناختی، روان شناسی تحلیل اطلاعات و رسانه های گروهی است. اگر تحلیل اطلاعات به درستی صورت نگیرد، قطعا جهت کاملاً متفاوتی طی خواهد شد روانشناسی شناختی در درک خطاهای شناختی که منجر به تصمیمات نادرست می شود و نیز طراحی بهترین شیوه تأثیرگذار بر افکار عمومی به این حوزه یاری های مهمی می رساند رسانه های گروهی در جهت دهی به افکار عمومی و جذب یا دفع افراد نسبت به موضوعی خاص، تأثیر بسزایی می توانند داشته باشد.

منظور از پرداختن صحیح به علوم شناختی ، تقویت شناختی است

عضو کمیته علمی کنفرانس علوم شناختی و رسانه در انتها یادآور شد: باید توجه داشت که منظور از پرداختن صحیح و کاربردی به علوم شناختی، تقویت شناختی نیز می باشد. تقویت شناختی به معنای ارتقاء توانمندی های مغز در زمینه کارکردهای شناختی از جمله توجه، حافظه، تصمیم گیری، هوشیاری تجزیه و تحلیل و استدلال، تعادل خلقی و ... می باشد. به میزانی که علوم شناختی تقویت می شود، رسانه ها نیز با مددگیری از این تقویت، تأثیرگذارتر و کاربردی تر خواهند بود و جهت پیشرفت و ترقی جامعه هموارتر خواهد شد.

علوم شناختی با استقبال جامعه دانشگاهی همراه است

سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه علوم شناختی در افزایش رشد علمی کشورتاثیر مستقیم دارد، گفت: اگر علوم شناختی در مراکز علمی ترویج پیدا کند دستاوردهای بسیار ممتاز و خوبی را به همراه می آورد.علوم شناختی میان دانشگاه های علوم پزشکی، صنعتی و علوم انسانی ارتباط معنادار ایجاد می نماید و در واقع رابطه تکنولوژی و انسان را مورد تحقیق و آنالیز قرار می دهد.

علوم شناختی با روش ها و معیارهای علمی سر و کار دارد

وی اضافه نمود: علوم شناختی یک علم است که با روش ها و معیارهای علمی سر و کار دارد و این رشته با استقبال جامعه دانشگاهی همراه بوده است که باید به طور متمرکز بر روی گسترش و ترویج این علم فعالیت انجام شود.

علوم شناختی در جهش اطلاعات نقش آفرینی می نماید

معتمدی توضیح داد: معتقدم رشته علوم شناختی می تواند در حوزه توسعه زیرساخت های علم و فناوری به عنوان یک جهش اطلاعات نقش آفرینی کند در واقع یکی از جهتهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم گسترش همین رشته است.

علوم شناختی به ارتباط با مغز انسان معطوف است

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: علوم شناختی از علوم جدیدی بوده که به ارتباط با مغز انسان معطوف است که باید به این رشته توجه زیادی کرد چراکه در آینده احتیاجمند آن خواهیم بود.

علوم شناختی احتیاج جامعه و فضای علمی کشور است

علی طهماسبی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صدا و سیما با اشاره به کارکرد رشته میان رشته ای علوم شناختی در رشد علمی گفت: رشته علوم شناختی علم جدیدی است که می تواند در حوزه توسعه زیرساخت های علم و فناوری برای جهش اطلاعات نقش آفرینی می نماید در واقع این رشته در کشور ایران جدید است البته ما می توانیم به وسیله این رشته به شرایطی برسیم که رشد علمی ما افزایش پیدا کند در واقع یکی از راهکارها برای شناخت بهتر نحوه آموزش است که در این رابطه باید زیر مایه های علمی در رشته های مختلف را ارتقاء دهیم.

مراکز آموزشی کشور به سمت رشته های جدید و نوظهور حرکت نمایند

وی اضافه نمود: امروز باید مراکز آموزشی کشور به سمت رشته های جدید و نوظهور حرکت کند در واقع یکی از جهتهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم گسترش رشته علوم شناختی است از طرفی می توان این رشته را به عنوان موتور محرک در رشد و ارتقاء علمی نام برد.

علوم شناختی احتیاج فضای علمی کشور است

طهماسبی اضافه نمود: علوم شناختی اکنون احتیاج جامعه و به خصوص فضای علمی کشور است چراکه می تواند تحول خوبی را در تاسیس رشته های جدید ایجاد کند در واقع علوم شناختی باید با قدرت و سرعت در مراکز علمی ترویج پیداکند.

توسعه زیرساخت های علم و فناوری توسط رشته علوم شناختی

وی ادامه داد: رشته علوم شناختی علم جدیدی است که می تواند در حوزه توسعه زیرساخت های علم و فناوری برای جهش اطلاعات نقش آفرینی کند همچنین این رشته می تواند به تقویت هوش مصنوعی بپردازد از طرفی گسترش و ترویج این علم بدون شک دستاوردهایی را به همراه خواهد داشت.

علوم شناختی برنده علم در فناوری است

محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه علوم شناختی یک علم تکمیل نماینده برای سایر علوم است، گفت: این رشته نه تنها باعث رشد علمی می شود بلکه شناخت انسان بر کارکردها و فیزیولوژی مغز را افزایش می دهد چرا که شناخت انسان از ادراک است.

تأمین بودجه برای فعالیت های پژوهشی و گسترش علوم شناختی

وی اضافه نمود: گسترش علوم شناختی باید توسط تمامی مراکز علمی رونق گرفته و گسترش یابد و همچنین تأمین بودجه برای فعالیت های پژوهشی مشکل اصلی بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که باید دولت نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد و این مشکل را برطرف کند.

حمایت از دانشگاه ها و مراکز علمی در ترویج علوم شناختی

معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم توضیح داد: باید با حمایت کافی از دانشگاه ها و مراکز علمی و همچنین پژوهشگاه ها از علوم شناختی در مدت زمان کوتاهی به نتایج و دستاوردهای بزرگی دست یابیم.

موفقیت علوم شناختی با ترکیب شدن در رسانه

غلامرضا گودرزی معاون آموزش و تحقیقات تکمیلی دانشگاه امام صادق (ع) درباره علوم شناختی و تاثیر آن در پیشرفت علم و فناوری، گفت: حوزه علوم شناختی یکی از حوزه های نو و جدید است که در این رابطه برگزاری همایش، پژوهشگاه و مطالعه نیز در کشور وجود دارد.

علوم شناختی رشته راهبردی در کشور است

وی اضافه نمود: علوم شناختی یکی از رشته های راهبردی برای کشور است. در این رشته بر روی موضوعاتی همچون ذهن انسان یا الگوبرداری از ذهن متمرکز می شویم که نگاه مان یک نگاه متفاوت تر نسبت به انسان است که صندلی ذهن، فکر و ا ندیشه انسان موضوعی کاملاً مهم و اساسی است.

معاون آموزش و تحقیقات تکمیلی دانشگاه امام صادق (ع)، گفت: بسیاری از فناوری های جدیدی که در حال حاضر رخ می دهد در دنیای امروز با علوم شناختی گره می خورد به طوری که علوم شناختی مستقیماً در پیشرفت فناوری موثر است یا دستاوردهای علوم شناختی به شکل غیرمستقیم در فناوری تاثیرگذار است.

رقابت علوم شناختی در حوزه هایی مانند احزاب، مالی، سیاسی

گودرزی اضافه نمود: اگر نگاه ویژه و تخصصی به نوع متمایزتری از علوم شناختی که بحث ذهن، مدیریت ذهن، ادراکات انسان و تصویرسازی است با توجه به تفاوت ها و نزدیکی که به یکدیگر دارند توجه داشته باشیم یکی از حوزه های جدی رقابت در عرصه مالی، بین بنگاه های مالی، سیاسی، احزاب، جریان ها، کشورها و حوزه های مختلفی که رقابت در آ ن معنی دار می شود به سمت تصویرسازی روی ذهن و برندسازی رفته است.

وی اضافه نمود: حوزه علوم شناختی یک حوزه راهبردی است و ضرورت دارد که دانشگاه ها و اساتید در این مورد پروژه، تحقیق و مطالعه داشته باشند و بتوانند این حوزه را به سمت حوزه علمی سوق دهند که در حوزه فناوری نرم معنی دار می شود.

معاون آموزش و تحقیقات تکمیلی دانشگاه امام صادق (ع)، با بیان اینکه علوم شناختی را به عنوان یک ابزار باید نگاه کرد نه یک هدف، گفت: اگر علوم شناختی با رسانه و آموزه های معنوی ترکیب شود، قدرتمند می شود و اتفاقات بزرگی رقم می خورد.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 12 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 3749

به "توسعه زیرساخت های علم و فناوری با علوم شناختی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توسعه زیرساخت های علم و فناوری با علوم شناختی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید