ابلاغ اولویت جهش فراوری ازسوی لاریجانی به کمیسیون حمایت از فراوری ملی و مرکز پژوهش ها

به گزارش نوای پرنده پارسی، رئیس مجلس شورای اسلامی اولویت های جهش فراوری را به کمیسیون حمایت از فراوری ملی و مرکز پژوهش ها ابلاغ کرد.

ابلاغ اولویت جهش فراوری ازسوی لاریجانی به کمیسیون حمایت از فراوری ملی و مرکز پژوهش ها

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری خبرنگاران از خانه ملت، در پی نامگذاری سال 1399 از سوی رهبر معظم انقلاب به نام جهش فراوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی و سرپرست مرکز پژوهش های مجلس، ضمن ابلاغ اولویت های 10 گانه، بر ایجاد ظرفیت های قانونی و پژوهشی جهش فراوری در امسال تأکید کرد.

اصلاح ساختار فراوری ملی، به حداقل رساندن فرآیند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون های فراوریی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره فراوری با بهره مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت های بومی فراوری از محورهایی است که رئیس مجلس شورای اسلامی در این مکاتبات بر آنها تأکید کرده است.

متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از فراوری ملی به این توضیح است:

جناب آقای دکتر حمید رضا فولادگر

رییس محترم کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی

سلام علیکم

باعنایت به نامگذاری سال 1399 به نام جهش فراوری و با توجه به سوابق اقدامات آن کمیسیون در آنالیز طرح ها و لوایح مقوم فراوری ملی، مقتضی است با همکاری سایر اعضا فرایند اصلاح، تکمیل و ایجاد ظرفیت های قانونی به منظور جهش فراوری در امسال را به عنوان مطالبه ای بحق و ملی دنبال کرده و براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب در پیغام نوروزی، راهکارهای قانونی این جهش و گزارش های میدانی از لوازم تحقق آن به ویژه تسهیل کسب و کارها را با بهره گیری از نظرات دستگاه های اجرایی مرتبط، اعضای دیگر کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش های مجلس و کنندگان بخش خصوصی از جمله در موارد ذیل ارائه نمایید.

1. اصلاح ساختار فراوری ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی کسب و کارها

2. توسعه دولت الکترونیک، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری و فراوری و اجرای سیاست اعلامی به جای صدور مجوز

3 . توسعه کانون های فراوریی خرد و کارگاه های کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها دراشتغال آفرینی

4. اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن احتیاج مصرفی با ظرفیت فراوری

5. توسعه بازار های صادراتی به واسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و کیفیت فراوریات با توجه به مزیت همسایگی ایران با 15 کشور

6. تکمیل زنجیره فراوری از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالاهای پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو به خارج از کشور

7. بهره مندی از توانایی نخبگان و مجموعه های دانش بنیان برای برطرف نقایص زنجیره فراوری با تبدیل دستاوردهای پژوهشی خبرنگارانن به فناوری های تجاری سازی شده

8. گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خام فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای برطرف احتیاج داخل و گسترش صادرات

9. کارآمدسازی نظام توزیع کالا ها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد

10. تکیه بر مزیت های بومی فراوری از قبیل توسعه کشت گلخانه ای با توجه به شرایط مساعد آب و خاک و افزایش فراوری آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی

شایسته است کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی، مراتب فوق را به وسیله یاری به اصلاحات مورد احتیاج در قوانین و یا تهیه قوانین جدیدی که موجب جهش فراوری می شوند، تمهید کرده و گزارشی از آنالیز ها و تدابیر خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

مأموریت ویژه مرکز پژوهش های مجلس

رئیس مجلس همچنین در نامه ای جداگانه خطاب به محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایجاد ظرفیت های پژوهشی و پشتیبانی علمی از اقدامات تقنینی برای جهش فراوری را مأموریت اصلی این مرکز در امسال مطرح نمود. متن نامه علی لاریجانی خطاب به سرپرست مرکز پژوهش ها به توضیح ذیل است:

جناب آقای دکتر محمد قاسمی

سرپرست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

باعنایت به نامگذاری سال 1399 به نام جهش فراوری و با تکیه بر تجربیات آن مرکز در پشتیبانی پژوهشی از رونق فراوری ملی در سالهای گذشته، ماموریتی ویژه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی قوه تقنینی کشور داده می گردد تا با تشکیل فوری کارگروه های کارشناسی و استفاده از صاحبنظران امور مالی، اجتماعی و فرهنگی، تسهیل کسب و کار ها و تدوین قوانین و مقررات لازم برای جهش فراوری در امسال را به عنوان مطالبه ای بحق و ملی دنبال کرده و افزون بر آن، براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب در پیغام نوروزی، راهکارهای علمی تحقق این جهش را از جمله در موارد ذیل ارائه نماید.

1. اصلاح ساختار فراوری ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی کسب و کارها

2. توسعه دولت الکترونیک، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری و اجرای سیاست اعلامی به جای صدور مجوز

3 . توسعه کانون های فراوریی خرد و کارگاه های کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها دراشتغال آفرینی

4. اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن احتیاج مصرفی با ظرفیت فراوری

5. توسعه بازار های صادراتی به واسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و کیفیت فراوریات با توجه به مزیت همسایگی ایران با 15 کشور

6. تکمیل زنجیره فراوری از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالاهای پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو به خارج از کشور

7. بهره مندی از توانایی نخبگان و مجموعه های دانش بنیان برای برطرف نقایص زنجیره فراوری با تبدیل دستاوردهای پژوهشی خبرنگارانن به فناوری های تجاری سازی شده

8. گسترش صنایع تکمیلی، تبدیلی و بسته بندی در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خام فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای برطرف احتیاج داخل و گسترش صادرات

9. کارآمدسازی نظام توزیع کالا ها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد

10. تکیه بر مزیت های بومی فراوری از قبیل توسعه کشت گلخانه ای با توجه به شرایط مساعد آب و خاک و افزایش فراوری آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی

کارگروه های فوق موظفند با دعوت از دستگاه های اجرایی ذیربط به ویژه سازمان برنامه و بودجه و مجموعه های دانش بنیان، ضمن ایجاد هم افزایی علمی در زمینه جهش فراوری، به شناسایی فرصت های موجود در این باره روی آورده و پیوست پژوهشی طرح های لازم برای ایجاد ظرفیت های قانونی جهش فراوری را به کمیسیون های تخصصی و کنندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

بنا به مراتب فوق مقتضی است مرکز پژوهش های مجلس، به منظور بهبود فعالیت های تقنینی و نظارتی در این خصوص، نتایج آنالیز های موصوف را تجمیع و ماهانه در قالب گزارش جامع راهکارهای جهش فراوری به کنندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط ارسال نماید.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیغام/4079/

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 23 مرداد 1400 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 4080

به "ابلاغ اولویت جهش فراوری ازسوی لاریجانی به کمیسیون حمایت از فراوری ملی و مرکز پژوهش ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابلاغ اولویت جهش فراوری ازسوی لاریجانی به کمیسیون حمایت از فراوری ملی و مرکز پژوهش ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید