دانش آموختگان دانشگاه فردوسی از چه خدماتی بهره مند می شوند؟

به گزارش نوای پرنده پارسی، نماینده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در آیین نامه تعامل با دانش آموختگان، پنج سطح برای دانش آموختگان در نظر گرفته شده که این سطح بندی پس از ارسال مدارک و مستنداتی که دانش آموختگان در سامانه برای ما ارسال خواهند کرد، توسط دانشگاه صورت می گیرد.

دانش آموختگان دانشگاه فردوسی از چه خدماتی بهره مند می شوند؟

دکتر سید هادی ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگاران، در خصوص جزئیات خدماتی که دانشگاه فردوسی به دانش آموختگان می دهد، اظهار کرد: از بدو تأسیس دانشگاه فردوسی تاکنون بالغ بر 120 هزار دانش آموخته دانشگاه فردوسی در کشور و هم چنین در سایر نقاط دنیا وجود دارند، زیرا دانشجوی خارجی نیز داریم.

وی ادامه داد: خانواده آموزش عالی مخصوصاً دانشگاه فردوسی مشهد بر این باور است که این دانش آموختگان کماکان عضو خانواده دانشگاه هستند، بنابراین اگر چه تحصیل تمام می شود، اما عضویت در یک خانواده نیز خاتمه یافتنی نیست و جدا شدن آن ها از دانشگاه نیز به خاطر موقعیت های جغرافیایی یا شغلی ای که داشته اند، بوده است.

عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی شرح داد: در گذشته نیز ارتباط هایی با دانش آموختگان به شکل پراکنده وجود داشت، اما در آبان ماه سال گذشته دانشگاه فردوسی مشهد آئین نامه ای را با عنوان تعامل با دانش آموختگان مصوب کرد که بر اساس آن امکان ایجاد ارتباط و تعامل دو طرفه بین دانش آموختگان و دانشگاه به شکل قانونمندتری فراهم شد.

کننده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه این ارتباط از نوع تعامل است، اضافه نمود: یعنی احساس می کنیم گاهی اوقات ما می توانیم برای دانش آموختگان خود، کار مفیدی انجام دهیم و به تبع آن نیز گاهی اوقات ممکن است دانش آموختگان که اکنون رشد یافته اند، این امکان را داشته باشند که برای دانشگاه خود و دانشجویان امروز کار مفیدی انجام دهند.

تقسیم بندی دانش آموختگان به پنج سطح

ابراهیمی با بیان اینکه در آیین نامه تعامل با دانش آموختگان پنج سطح برای دانش آموختگان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: این سطح بندی پس از ارسال مدارک و مستنداتی که دانش آموختگان در سامانه برای ما ارسال خواهند کرد، توسط دانشگاه صورت می گیرد. سطح یک، دانش آموختگان حامی هستند؛ این دانش آموختگان عبارتند از کسانی که حمایت های عمده و کلانی را از دانشگاه و جامعه دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بتوانند انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه سطح دو، دانش آموختگان برجسته هستند، بیان نمود: تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، دانش آموختگان شاغل در سمت های ارشد مدیریتی منطقه ای، ملی و بین المللی به عنوان مثال وزرا، مدیران عامل شرکت های خصوصی معتبر و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه در این سطح قرار می گیرند. سطح سه، دانش آموختگانی هستند که در بخش های دولتی و خصوصی البته به عنوان پست های غیرمدیریتی شاغل هستند.

عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی گفت: سطح چهار، دانش آموختگان دارای مدرک دکتری تخصصی هستند که P.H.D گرفته اند؛ اما متأسفانه نتوانسته اند به شکل هیأت علمی در جایی شاغل شوند و به عبارتی ما آن ها را به عنوان دارای مدرک دکتری تخصصی غیرشاغل تلقی می کنیم.

ابراهیمی شرح داد: سطح پنج، سایر دانش آموختگان هستند. طبیعتاً هر دانش آموخته ای که در چهار سطح مطرح شده قرار نگیرد، در سطح پنج قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، دانش آموخته مقطع کارشناسی که هنوز در جایی مشغول به کار نشده، در این گروه قرار می گیرد.

تعامل با دانش آموختگان شامل دو بسته است

وی با بیان اینکه تعامل با دانش آموختگان شامل دو بسته است، ادامه داد: بسته اول آموزشی و پژوهشی و بسته دوم فرهنگی و اجتماعی است. به عنوان مثال در بسته آموزشی و پژوهشی ما می توانیم از توان آموزشی دانش آموخته به عنوان مدرس و همکار آموزشی استفاده کنیم. می توان در همین زمینه از توانایی آن ها به عنوان مدرس کارگاه یا در کالج دانشگاه بهره مند شد. برخی از این دانش آموختگان که در سطوح خاصی قرار دارند، می توانند از خدمات کتابخانه ای دانشگاه و مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه استفاده کنند. شرکت در دوره های پسادکتری و همکاری با اساتید در طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی نیز از مواردی است که به طور خاص در بسته آموزشی و پژوهشی قرار می گیرد.

کننده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: بسته فرهنگی اجتماعی نیز شامل استفاده از مجموعه های آبی دانشگاه، مراکز فرهنگی-رفاهی، در اختیار قرار دادن مکان برای برگزاری اجتماعات رشته ای، جست وجوی فرصت های شغلی، امکان اشتراک گذاری و استفاده از اطلاعات مشترک و استفاده از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان است که در سطوح مختلف امکان استفاده از آن ها وجود دارد.

چگونه کارت دانش آموختگی دریافت کنیم؟

ابراهیمی با اشاره به اینکه نحوه ارتباط دریافت و نقطه آغاز این تعامل صدور کارت دانش آموختگی است، بیان کرد: ما از همه دانش آموختگان خود درخواست می کنیم که اگر می خواهند وارد این دایره تعامل شوند، ابتدا حتماً در وبگاه دانش آموختگان به آدرس alumni.um.ac.ir ثبت نام کنند. ما در این ثبت نام به تلفن همراه و ایمیل این افراد نیاز داریم.

وی اضافه نمود: اگر اطلاعات تأیید شود، برای این فرد نام کاربری و رمزسیستم یکپارچه پویا در دانشگاه فردوسی مشهد ارسال خواهد شد. این سیستم پرتال پویا درگاهی برای بهره مندی از بسکمک از بسته های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی است. از طریق پرتال پویا می توانند درخواست کارت دانش آموختگی خود را نیز برای دانشگاه ارسال کنند. بعد از سطح بندی تعیین می شود که دانش آموختگان قابلیت استفاده از چه بسته هایی را دارند.

عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی بیان نمود: دانش آموختگانی که در گروه پنج قرار می گیرند، این امکان را دارند که به عنوان مثال کارگاه برگزار کنند، در کالج دانشگاه تدریس کنند، در مرکز رشد واحدهای فناور شرکت تأسیس کرده و با هزینه ای بسیار جزئی در آن جا یک کار تجاری را آغاز کنند. این افراد می توانند با اساتید در طرح های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی همکاری کنند. در گذشته این ساختار نظام مند وجود نداشت. یعنی دانش آموخته دانشگاه ممکن بود حتی برای ورود و خروج به دانشگاه دچار مشکل شود، زیرا عملاً وسیله شناسایی ای وجود نداشت، اما اکنون این وسیله شناسایی امکان حضور آن ها و ارتباطشان با دانشگاه را فراهم می کند.

ابراهیمی گفت: دانش آموختگان می توانند از امکانات ورزشی به ویژه در مجموعه آبی دانشگاه نیز با تعرفه ای متفاوت از تعرفه دانشجویان استفاده کنند. هنوز تصمیم قطعی برای این تعرفه ها گرفته نشده، اما طبیعتاً امکانات در درجه اول متعلق به دانشجویان است.

امکان استفاده از سلف و خوابگاه برای دانش آموختگان وجود ندارد

وی بیان کرد: طبق این آئین نامه هیچکدام از سطوح از امکانات سلف سرویس نمی توانند استفاده کنند، زیرا سلف سرویس ها از سیستم صندوق رفاه و یارانه هایی که فقط به دانشجو اختصاص داده می شود، استفاده می کنند، بنابراین ظرفیت محدودی دارند و صاحبان اصلی آن دانشجویان هستند. دانش آموختگان از خوابگاه ها نیز نمی توانند استفاده کنند. این دو مورد از مواردی است که به طور خاص تصمیم گیری شده که دانش آموختگان نمی توانند از آن ها استفاده کنند، اما در امکانات فوق برنامه خود هنوز ظرفیت های خالی ای داریم که آن ها به زودی با تعرفه ای متفاوت از دانشجویان در اختیار دانش آموختگان قرار خواهند گرفت.

کننده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص این امکانات فوق برنامه بیان نمود: مثلاً سالن اجتماعات، اماکن ورزشی در خارج از ساعات درسی و کتابخانه ها نمونه ای از فعالیت های فوق برنامه هستند. کتابخانه ها ظرفیتی دارند، اما ممکن است این ظرفیت در تابستان کمتر باشد؛ زیرا دانشجویان ما کمتر حضور دارند، اما برای دانش آموختگان تفاوتی ندارد، بنابراین با این ظرفیت سنجی، هر کجا که پیک استفاده وجود نداشته باشد، می توانیم با استفاده بهینه از امکانات، برای دانش آموختگان نیز امکان استفاده را فراهم کنیم.

عدم امکان استفاده دانش آموختگان از کلاس های کانون های فرهنگی هنری

ابراهیمی گفت: در حال حاضر در بسته ای که اعلام کرده ایم، استفاده از کلاس های کانون های فرهنگی وجود ندارد، مگر اینکه به شکل خاص تقاضایی وجود داشته باشد و معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی نیز از عهده آن برآید.

دانش آموختگان سطوح یک، دو، سه و چهار می توانند از خدمات کتابخانه ای استفاده کنند

وی شرح داد: خدمات کتابخانه ای برای سطحوح یک، دو، سه و چهار امکان پذیر است، چون در این زمینه موضوع برگشت کتاب مطرح است. اکنون نیز همه دانش آموختگان دانشگاه منوط به اینکه یکی از اعضای خانواده دانشگاه، اعضای شاغل، ضمانت آن ها را بکنند می توانند کتاب امانت بگیرند. طبیعتاً در حال حاضر دانشجویان زیادی داریم که ارتباط و تعامل خوبی با استادان خود دارند و خود استادان کمک می کنند که آن ها بتوانند کتاب امانت بگیرند. در آینده دانش آموختگان سطح سه که شاغل هستند، می توانند به عنوان مثال با یک ضمانت از محل اشتغال خود کتاب بگیرند یا دانشجویان دکتری که شاغل نباشند به درجه ای از فرهیختگی رسیده اند که ضمانت لازم برای برگشت منابع علمی را خواهند داشت.

ارائه خدمات به دانش آموختگان به مدت یک سال آزمایشی انجام شود

ابراهیمی اظهار کرد: چون این حرکت جدید است، قرار شده به مدت یک سال آزمایشی انجام شود. در این مدت کم و کاستی ها تعیین می شوند و این اقدام به سمت روند مناسب تری هدایت خواهد شد.

وی با اشاره به انتخاب اسم حامی برای این تعامل، بیان کرد: اکنون خوشبختانه دانش آموختگانی داریم که کارآفرین هستند، مجتمع های صنعتی و تجاری خیلی بزرگ را مدیریت و حمایت می کنند، قطعاً دانشگاه به سوی این اعضای خانواده خود برای ساخت اماکن مختلف مانند خوابگاه های دانشجویی، دانشکده، آزمایشگاه و هرگونه امری که در حوزه وقف علم و فناوری قرار بگیرد، دست همکاری دراز خواهد کرد. در کشورهای دیگر و در دانشگاه های بزرگ دنیا نیز همواره دانش آموختگان، فعالیت ها و اقدامات اساسی گسترده و ماندگاری را برای دانشگاه انجام داده اند. ما نیز انتظارمان بر این است که در بین دانش آموختگانی که برای دریافت کارت دانش آموختگی مراجعه می کنند، حامیان بزرگی را داشته باشیم که بتوانند به گسترش فضای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و اشتغال به ویژه برای هم خانواده ای های خود که فارغ التحصیلان جدید هستند، کمک کنند.

به کارگیری دانش آموختگان توسط دانشگاه بستگی به پتانسیل آن ها دارد

عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی گفت: به کارگیری دانش آموختگان توسط دانشگاه بستگی به پتانسیل آن ها دارد. مثلاً اگر توان این را داشته باشند که در کالج دانشگاه یک کارگاه تخصصی برگزار کنند، می توانند ثبت نام کنند، اما اگر واقعاً این توان را نداشته باشند ممکن است صرفاً به خاطر حفظ یک تعلق سازمانی، ورود به دانشگاه و استفاده از یک منبع علمی یا مراجعه به کتابخانه و مطالعه یک کتاب کارت خود را دریافت کنند. ممکن است این دانش آموخته برای دانشگاه نتواند کاری انجام بدهد، اما حداقل می تواند ارتباطش را با دانشگاه خود حفظ کند.

ثبت 11 هزار دانش آموخته در سامانه دانش آموختگان فردوسی

ابراهیمی ادامه داد: ما اکنون در سامانه دانش آموختگان، 11 هزار دانشجوی ثبت نام شده داریم. این سامانه چندین سال است که فعالیت می کند. بسکمک از 120 هزار دانش آموخته دانشگاه فردوسی در خارج از مشهد زندگی می کنند و فقط 11 هزار دانش آموخته اطلاعات خود را در این سایت وارد کرده اند..

وی بیان نمود: این سایت تاکنون بانک اطلاعات بوده و اگرچه خدماتی داشته، اما خدمات به صورت مجازی انجام می شده است. به عنوان مثال دانش آموختگان می توانسته اند گروه های دوستی با یکدیگر تشکیل بدهند، همکلاسی های خود را پیدا کنند، رزومه های خود را آنجا و در معرض دید سایر اعضا و یا مراجعه کنندگان به سایت قرار بدهند و درج فرصت شغلی کنند.

روند ثبت نام دانش آموختگان افزایش چشمگیری نداشته است

کننده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه از روزی که توانایی ثبت نام و استفاده از خدمات برای دانش آموختگان اعلام شد، تعداد ثبت نام کنندگان افزایش چشمگیری نداشته است، گفت: روند ثبت نام کنندگان کاملاً معمول و عادی بوده است. به عنوان مثال روزانه تقریباً حدود 10 دانش آموخته به طور متوسط در این سایت ثبت نام می کنند. طبق آخرین بررسی، آمار ما حدود 11 هزار نفر است که نسبتاً زیاد نیست و علت اصلی آن نیز این است که درصد قابل توجهی از دانشجویان ما شهرستانی هستند و طبیعتاً این افراد ممکن است برای این بسته ها انگیزه زیادی برای دریافت کارت نداشته باشند.

ابراهیمی بیان کرد: هر روز مشاهده می کنیم بعضاً دانش آموختگانی از خارج از کشور در سامانه دانش آموختگان ثبت نام می کنند، این افراد اگر کارت دانش آموختگی بگیرند نیز از آن به عنوان یک حس نوستالژیک دانشگاهی استفاده می کنند که اقدام خوبی است. طبیعتاً ما عضو انجمن های بسیار زیادی می شویم، اما لزوماً همه این عضویت ها به این معنی نیست که در آن جا حضور داشته باشیم و از امکانات آن ها استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه خدمت به دانش آموختگان می تواند در روند ارائه خدمت به دانشجویان اختلال ایجاد کند، اظهار کرد: امکانات قابل برنامه ریزی است. ممکن است ما برای دانش آموخته در هر ماه یک بار استفاده از استخر را فراهم کنیم. دانشگاه قطعاً نمی خواهد بیشتر از ظرفیت خود خدمات بدهد و نمی تواند اولویت فعلی را که دانشجو است، رها کند. اولویت اصلی، خدمت رسانی به دانشجویان است.

کننده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد بیان نمود: مراکز رشد واحدهای فناور، بیشتر به درد دانش آموختگان می خورد. فرد باید یک مدرک دانشگاهی داشته باشد، دانش آموخته ما باشد تا بتواند وارد مرکز رشد شود. مرکز رشد نیز چیز جدیدی نیست و از قبل بوده است، اما اکنون وجود مراکز رشد در دانشگاه هیچ مزاحمت یا محدودیتی برای ظرفیت دانشگاه ایجاد نکرده است، زیرا مثلاً تعداد شرکت های ما در آنجا محدود هستند. طبیعتاً شرکت های جدید باید در نوبت قرار بگیرند. برای سایر امکانات نیز این گونه است. مهم نگاه مثبت دانشگاه برای ایجاد ظرفیت استفاده است.

وی ادامه داد: ممکن است دانشگاه ظرفیت های محدود خود را در ساعات خاصی به دانش آموختگان اختصاص بدهد و این افراد طبیعتاً می توانند با نوبت دریافت و رزرو کردن از خدمات استفاده کنند.

bestcanadatours.com: تور کانادا | با تور کانادا سفر کنید، ویزای کانادا، تور کانادا ارزان، قیمت تور کانادا نوروز، بهار، پاییز، تابستان، زمستان را با ما تجربه کنید.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 23 مرداد 1400 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 1301

به "دانش آموختگان دانشگاه فردوسی از چه خدماتی بهره مند می شوند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانش آموختگان دانشگاه فردوسی از چه خدماتی بهره مند می شوند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید