خبرنگاران روحی صفت: دورنمای توافق طالبان و آمریکا معین نیست

به گزارش نوای پرنده پارسی، تهران- خبرنگاران- معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و امور بین الملل وزارت امور خارجه گفت: جهتی که برای توافق میان طالبان و آمریکا پیش رفته، جهت پیچیده ای است که چشم انداز و دورنمای مشخصی ندارد و همه تحلیلگران به پایداری این اقدام با دیده تردید می نگرند.

خبرنگاران روحی صفت: دورنمای توافق طالبان و آمریکا معین نیست

محسن روحی صفت در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرنگاران، با اشاره به امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان گفت: ایالات متحده پس از 19 سال اشغالگری و نبرد با طالبان در افغانستان، به این نتیجه رسیده است که ماندنش در این کشور حاصلی ندارد و باید از افغانستان خارج شود.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها در بدو ورود به افغانستان در سال 2001، شعارهایی مبنی بر ملت سازی، استقرار صلح، امنیت، توسعه، دموکراسی و رفاه را داده بودند که به هیچ کدام از این اهداف نرسیدند، گفت: اینک، برای آنکه خروج آبرومندانه ای داشته باشند، نیازمند مستمسکی بودند که خروج شان را براساس آن موجه جلوه کنند همانند آنچه که در ویتنام رخ داد و هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا در توافق با همتای ویتنامی، به جنگ با این کشور خاتمه داد.

این کارشناس ارشد مسائل افغانستان با تاکید بر اینکه آمریکا چاره ای جز خروج از افغانستان نداشته و ندارد، شرح داد: سیاست های آمریکا در افغانستان به شکست انجامیده است که ناشی از عدم شناخت صحیح، کامل و کافی از افغانستان، عدم همکاری با کشورهای موثر منطقه ای از جمله ایران - که شناخت اصولی و تفوق از همسایه خود داشتند - و رویکرد یکجانبه گرایانه این کشور است.

روحی صفت ادامه داد: این مسائل موجب شد آمریکا به اهداف اعلامی خود در بدو ورود به افغانستان نرسد و با نادیده انگاری از شعارها و اهدافش، صرفا به توافقی با طالبان - همان دشمنی که 19 سال با آن جنگید - اکتفا کند که براساس آن، افغانستان به مکان و محلی برای تهاجم علیه آمریکا و متحدانش تبدیل نشود.

آمریکا نیروهای نظامی اش را به صورت کامل از افغانستان خارج نمی کند

وی با اشاره به توافق صلح میان آمریکا و طالبان گفت: مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان طی یکی، دو سال اخیر با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. یکی از مهمترین مسائل، بحث درباره باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان بود که طالبان به استقرار و باقی ماندن آنها راضی نبود. آمریکایی ها فشار زیادی به طالبان آوردند اما آنها راضی نشدند و مقرر شده آمریکا، تمامی نیروهای نظامی اش را طی 14 ماه از افغانستان خارج کند.

این دیپلمات پیشین اضافه کرد: با وجود این توافق، فکر می کنم ایالات متحده تعدادی از نیروهایش را بر اساس توافق امنیتی راهبردی با افغانستان، در این کشور نگه دارد و نخواهد به صورت کامل از افغانستان خارج شود.

دورنمای توافق طالبان و آمریکا مشخص نیست

روحی صفت با اشاره به دیگر توافقات انجام شده در توافق صلح طالبان و آمریکا ابراز داشت: یکی دیگر از مسائل مورد چالش، موضوع آتش بس است که طالبان از پذیرش آن امتناع می کرد که در نهایت این مسئله تحت عنوان کاهش تنش مورد پذیرش قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه ایران از استقرار صلح و ثبات در افغانستان و خروج آمریکا از منطقه استقبال می کند، مطرح نمود: ما خوشحالیم ملت و دولت افغانستان خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند و تحت نفوذ و سلطه هیچ نیرو و کشور بیگانه ای نباشند اما جهتی که برای توافق میان طالبان و آمریکا پیش رفته، جهت پیچیده ای است که چشم انداز و دورنمای مشخصی ندارد و همه تحلیلگران به پایداری این اقدام با دیده تردید می نگرند.

منازعه دولت افغانستان موجب سنگینی کفه ترازو به سود طالبان شده است

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه توافق طالبان و آمریکا با حواشی بسکمک روبه رو است، یادآور شد: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید موجب اقتدار بیشتر دولت مرکزی این کشور می شد و ثبات و امنیت بیشتری را برای افغانستان به ارمغان می آورد تا دولت بعدی با اقتدار و قدرت بیشتری با طالبان به گفت وگو می نشست ولی به دلیل منازعه آمیز بودن آن، دولت مرکزی چندان قوی نیست که این شرایط، کفه ترازو را برای طالبان سنگین تر کرده است.

روحی صفت با اشاره به دیدگاه طالبان نسبت به دولت مرکزی افغانستان بیان نمود: طالبان دولت مرکزی افغانستان را به رسمیت نمی شناسد و آن را کننده آمریکا می داند به همین خاطر، در توافقی هم که با آمریکایی ها انجام داده اند فقط پذیرفته اند با هیاتی از احزاب و جریان های افغانستانی مذاکره کنند که این مسئله موجب کاهش وزن دولت مرکزی افغانستان می شود.

تهران به نوع مذاکره، روش و اهداف واشنگتن در گفت وگو با طالبان مطمئن نیست

وی احتمال تشتت و چندپارگی میان جریان های داخلی طالبان را محتمل دانست و گفت: احتمال چند دستگی و تشتت در میان رهبران و جریان های داخلی طالبان وجود دارد و مشخص نیست طالبان با همین وزن، کیفیت و فراگیری به این توافق پایبند باشد. در واقع، این احتمال وجود دارد که بخشی از طالبان به گروه های دیگر پیوسته و راه دیگری طی کنند.

معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و امور بین المللی وزارت امور خارجه درباره مخالفت ایران با توافق آمریکا و طالبان هم گفت: ایران از هر گونه استقرار صلح و کاهش تنش، درگیری و خونریزی در افغانستان استقبال می کند اما تهران نسبت به نوع مذاکره، روش و اهداف واشنگتن در گفت وگو با طالبان مطمئن نیست.

رویکرد آمریکایی ها در افغانستان پایدار نبوده و نیست

روحی صفت اضافه کرد: رویکرد آمریکایی ها در افغانستان پایدار نبوده و نیست. سیاست های آنها با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. زمانی گلبدین حکمتیار بزرگترین متحد آمریکا بود اما در دولت مجاهدین، او دشمن بزرگ آمریکا شد. آمریکایی ها طالبان را تشکیل دادند تا حکمتیار را به زیر بکشند اما بعد همان طالبان به دشمن شماره یک آمریکا تبدیل شده و 19 سال با یکدیگر جنگیدند.

روحی صفت با بیان اینکه عدم ثبات در سیاست های آمریکا و متناقض بودن آنها موجب تردید در حسن نیت واشنگتن می شود، شرح داد: آمریکا شناخت صحیح و کافی از افغانستان ندارد و علیرغم آنکه از سال 2014 برایشان مسجل شده بود که دورنمایی در افغانستان ندارند و حضورشان کمکی به افغانستان نمی کند، خروج شان را 6 سال به تعویق انداختند که این مسئله، خسارت بزرگی برای مردم افغانستان بود.

ظاهر طالبان با پشت پرده آنها متفاوت است

وی درباره پایداری توافق صلح طالبان و آمریکا هم گفت: معنای توافق طالبان و آمریکا، استقرار کامل صلح و آرامش در افغانستان نیست اما اگر این گام درست برداشته شود، می تواند به صلح نهایی در این کشور کمک کند و بالعکس، اگر هم درست برداشته نشود، شرایط را از امروز هم بدتر می کند و جنگ بین الافغانی می شود در حالی که جنگ، امروز آمریکایی - افغانی است.

این دیپلمات پیشین با تاکید بر اینکه امیدواریم تمهیدات رهبران افغانستان مانع از تشدید تنش ها در این کشور شود، ابراز داشت: متاسفانه در میان رهبران افغانستان تشتت وجود دارد و از سوی دیگر، ظاهر طالبان با پشت پرده آنها متفاوت است. علاوه بر این دشمنی به نام داعش نیز وجود دارد و همین مسئله موجب می شود نتوان به راحتی به معادله چند مجهولی افغانستان درست و با قطعیت پاسخ داد.

داعش زمینه اجتماعی در افغانستان ندارد

روحی صفت درباره رشد داعش بر اثر توافق طالبان و آمریکا بیان نمود: داعش زمینه اجتماعی برای رشد در افغانستان ندارد بلکه محل تجدید قوا و جمع آوری نیرو برای مکان های دیگر است بنابراین علیرغم حضور داعش در افغانستان، نمی توان آنها را خطر پایداری دانست.

وی با تاکید مجدد بر اینکه داعش برخلاف طالبان، پایگاه اجتماعی در افغانستان ندارد، یادآور شد: البته احتمال پیوستن بخشی های ناراضی از سوی طالبان به گروه های دیگر مانند داعش وجود دارد ولی نمی توان این پدیده را گسترده دانست.

bestcanadatours.com: تور کانادا | با تور کانادا سفر کنید، ویزای کانادا، تور کانادا ارزان، قیمت تور کانادا نوروز، بهار، پاییز، تابستان، زمستان را با ما تجربه کنید.

منبع: ایرنا
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 23 مرداد 1400 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 3891

به "خبرنگاران روحی صفت: دورنمای توافق طالبان و آمریکا معین نیست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران روحی صفت: دورنمای توافق طالبان و آمریکا معین نیست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید