اژدهای ارتش چین حالت تهاجمی به خود می گیرد

به گزارش نوای پرنده پارسی، خبرنگاران: توسعه صلح آمیز چین می تواند فرصتی برای کل جهان باشد. چین بی شک راستا توسعه صلح آمیز، سیاست خارجی مستقل و سیاست ملی دفاعی را دنبال می نماید که ذاتاً دفاعی بوده و هیچگاه به دنبال سلطه گری نمی باشد.

اژدهای ارتش چین حالت تهاجمی به خود می گیرد

با تور چین سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.

به گزارش گروه رسانه های نوای پرنده پارسی،چین سیاست های جدید نظامی خود را اعلام نموده که در آن بر گسترش حضور نظامی این کشور در خارج از مرزهای خود تاکید شده است. چین می گوید نیروی دریایی این کشور باید حضور بیشتری در آب های آزاد داشته باشد. چین سیاست نظامی خود را از این پس به دفاع فعال تغییر می دهد. این کشور تا کنون عمدتا بر دفاع از مرزهای خود متمرکز بود، اما از این پس می خواهد حضور نظامی خود را به خارج از مرزهای این کشور گسترش دهد.

شورای دولتی چین در گزارشی به تشریح راهبرد نظامی این کشور پرداخته است. در مقدمه این سند آمده است: جهانی امروزی شاهد تغییرات بی سابقه ای است و چین در مرحله حیاتی اصلاحات و تحول واقع شده است. سرنوشت چین به سرنوشت جهان گره خورده است. جهانی باثبات و پیروز می تواند فرصت هایی را برای چین فراهم آورد و توسعه صلح آمیز چین هم می تواند فرصتی برای کل جهان باشد. چین بی شک جهت توسعه صلح آمیز، سیاست خارجی مستقل و سیاست ملی دفاعی را دنبال می نماید که ذاتاً دفاعی بوده و هیچگاه به دنبال سلطه گری نمی باشد. ایجاد نیروهای دفاعی و مسلح قوی یکی از اهداف راهبردی مدرنیزاسیون چین و تضمین امنیتی برای توسعه صلح آمیز این کشور می باشد.

در این نقطه آغاز تاریخی، نیروهای مسلح چین خود را با تغییرات جدید در فضای امنیت ملی انطباق داده، دستورالعمل راهبردی نظامی پدافند فعال در این شرایط جدید را پیاده نموده، با قاطعیت از حاکمیت چین دفاع نموده، مدرنیزاسیون نیروهای پدافندی و مسلح چین را تسریع نموده و دستیابی به اهداف چین را ضمانت می کنند.

1. شرایط امنیت ملی: در جهانی امروزی، حرکت روندهای جهانی به سوی چندقطبی شدن و جهانی شدن اقتصاد در حال شدت دریافت است و جامعه اطلاعاتی با سرعت زیادی در حال ایجاد شدن می باشد. سرنوشت کشورها به شکل روزافزونی به هم گره خورده است.

تغییرات وسیعی در شرایط بین المللی در حال رخ دادن است. این تغییرات را می توان در توازن قدرت، ساختار حکومت جهانی، دورنمای ژئوراهبردی آسیا-پاسفیک و رقابت بین المللی در زمینه های مالی، علمی، فناوری و نظامی مشاهده کرد. نیروهای هوادار صلح جهانی در حال و به همین ترتیب هم نیروهای مخالف جنگ در حال افزایش می باشند. در آینده نزدیک، وقوع جنگ جهانی بعید به نظر می رسد و شرایط بین المللی به نظر صلح آمیز می رسد. با این حال، تهدیدات جدیدی از جانب نظام سلطه و مداخله جو وجود دارد. رقابت بین المللی برای توزیع مجدد قدرت، حقوق، و منافع در حال شدت دریافت است. فعالیتهای تروریستی نیز به شکل نگران کننده ای در حال افزایش می باشند. موضوعاتی بحث برانگیزی از قبیل اختلافات قومی، مذهبی، مرزی و سرزمینی پیچیده و متداول هستند. بنابراین، جهان هنوز با تهدیدات بالقوه و آنی از جانب جنگ های داخلی روبرو است.

در حالیکه، مرکز ثقل مالی و راهبردی به سرعت به سمت منطقه آسیا-پاسفیک در حال چرخش است، آمریکا راهبرد تغییر توازن را در دستور کار دارد و حضور نظامی خود و هم پیمانان خود را در این منطقه افزایش داده است.

انقلاب جهانی در زمینه امور نظامی وارد مرحله جدیدی شده است. تسلیحات بردبلند، هوشمند، بادقت بالا و بدون سرنشین به شکل روز افزونی در حال پیچیده شدن هستند. فضای بیرونی و سایبری به صحنه رقابت راهبردی همه کشورها مبدل شده است. شکل جنگ به سرعت به سوی جنک اطلاعات در حال حرکت می باشد.

2. عملیات ها و وظایف راهبردی نیروهای مسلح چین: هدف راهبردی ملی چین تکمیل ساخت جامعه ای میانه رو و روبه ترقی در تمامی جنبه ها تا سال 2021 است. رویای چین ساخت کشوری قوی است. نیروهای مسلح چین با افزایش قدرت خود بخشی از این رویا را محقق می سازند. بدون یک نیروی نظامی قوی چین نه کشوری امن خواهد بود و نه قوی.

در این شرایط جدید، مسائل امنیت ملی پیش روی چین موضوعات و دامنه زیادی دارند. به صورت بیرونی و درونی، این عوامل پیچیده تر از همواره هستند. بنابراین ضروری است که دیدگاه کل نگرانه ای درقبال امنیت ملی، توازن امنیت داخلی و خارجی، امنیت کشور و شهروندان، امنیت سنتی و غیرسنتی، امنیت توسعه و معاش، امنیت خود چین و امنیت کل جهان اتخاذ کرد.

نیروهای مسلح چین به شکل کارآمدی عملیاتهای خود را در این دوره تاریخی جدید انجام خواهند داد، به صورت قاطعانه حاکمیت چین را تقویت خواهند کرد، از حاکمیت، منافع و توسعه چین دفاع می کنند، دوره مهم فرصتهای راهبردی را برای توسعه چین ضمانت می کنند، از صلح منطقه ای و جهانی محافظت می کنند و ایجاد جامعه ای روبه ترقی و میانه رو در تمامی زمینه ها را ضمانت می کنند.

نیروهای مسلح چین وظایف راهبردی زیر را بر عهده دارند:

- برخورد با شرایط اضطراری و تهدیدات نظامی و دفاع از حاکمیت و امنیت زمین، هوا و دریای سرزمینی چین؛

- حفاظت از وحدت سرزمین مادری؛

- حفاظت از امنیت و منافع چین در تمامی حوزه ها؛

- حفاظت از امنیت منافع خارجی چین؛

- حفظ بازدارندگی راهبردی و انجام ضدحملات هسته ای؛

- حضور در صحنه های همکاری امنیتی منطقه ای و بین المللی و حفظ صلح منطقه ای و جهانی؛

- افزایش کوششها برای مقابله با نفوذ، جدایی طلبی و تروریسم به منظور حفظ امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی چین؛ و

- انجام اقداماتی از قبیل عملیات نجات و حفاظت از حقوق و منافع و پشتیبانی از توسعه اجتماعی و مالی ملی.

3. دستورالعمل راهبردی پدافند فعال: مفهوم راهبردی پدافند فعال اساس تفکر راهبردی نظامی چین را تشکیل می دهد. نیروهای مسلح چین بر اساس تجربیات گذشته خود مجموعه کاملی از مفاهیم راهبردی برای پدافند فعال را تدوین نموده اند. این مفاهیم عبارتند از: تبعیت از وحدت پدافند راهبردی و آفند عملیاتی و تاکیتکی، تبعیت از اصول پدافندی، دفاع از خود و حملات تلافی جویانه، و تبعیت از این اصل که ما حمله نخواهیم کرد مگر آن که مورد حمله قرار گیریم و مطمئناً اگر مورد حمله قرار بگیریم واکنش نشان خواهیم داد.

نیروهای مسلح چین به منظور پیاده سازی دستورالعمل های راهبردی نظامی پدافند فعال در این شرایط جدید، از آمادگی لازم برای درگیر شدن برخوردار هستند. در راستای شکل در حال تکامل جنگ و شرایط امنیت ملی، نکته اصلی در آمادگی برای جنگیدن، پیروزی در جنگ های محلی اطلاعاتی و آمادگی برای رویارویی های دریایی است. نیروهای مسلح چین به شکل موثری بحران های مهم را کنترل می کنند و به درستی واکنش های زنجیره ای را مدیریت می کنند.

به منظور پیاده سازی دستورالعمل های راهبردی نظامی پدافند فعال در این شرایط جدید، نیروهای مسلح چین دکترین های عملیاتی نوآورانه ای را تهیه خواهند کرد. در واکنش به تهدیدات مختلف و توانمندیهای موجود، نیروهای مسلح از قدرت انعطاف پذیری و دفاع از خود برخودردار هستند.

الگوی جدید ارتش چین: تبعیت از وحدت پدافند راهبردی و آفند عملیاتی و تاکیتکی، تبعیت از اصول پدافندی، دفاع از خود و حملات تلافی جویانه، و تبعیت از این اصل که ما حمله نخواهیم کرد مگر آن که مورد حمله قرار گیریم و مطمئناً اگر مورد حمله قرار بگیریم واکنش نشان خواهیم داد

نیروهای مسلح چین بر اصول ذیل تاکید می کنند:

- پیروی از و خدمت به هدف راهبردی ملی، پیاده سازی دیدگاه کل نگرانه امنیت ملی، تقویت آمادگی برای نبرد، ممانعت از وقوع بحران و بازدارندگی و برنده شدن در جنگ ها؛

- تقویت شرایط راهبردی متناسب با توسعه صلح آمیز چین، پیروی از سیاست دفاعی ملی، همکاری نزدیک سیاسی، نظامی، مالی و دیپلماتیک،

- ایجاد توازن بین حفاظت از حقوق و حفظ ثبات و برنامه ریزی برای حفاظت از حقوق و منافع حاکمیت سرزمینی و دریایی ملی و حفظ امنیت و ثبات در مناطق اطراف چین؛

- کوشش برای به دست دریافت ابتکار عمل در درگیری نظامی، برنامه ریزی فعال برای درگیری نظامی در تمامی جنبه ها و حوزه ها و استفاده از فرصتها برای سرعت بخشیدن به ساخت نظامی، اصلاحات و توسعه؛

- استفاده از راهبردها و تاکتیک های دارای مشخصه انعطاف پذیری و قابلیت حرکت؛

- برخورداری از آمادگی کامل برای انطباق با پیچیده ترین و دشوارترین سناریوها،؛

- استفاده از تمامی ظرفیت های سیاسی نیروهای مسلح، حفاظت از حاکمیت مطلق چین بر ارتش، تاکید بر روح مبارزه، حفظ نظم، بهبود حرفه ای گری و قدرت نیروها؛ و

- توسعه فعال همکاری های نظامی و امنیتی، تعمیق روابط نظامی با قدرت های بزرگ، کشورهای همسایه و دیگر کشورهای در حال توسعه و کوشش برای تدوین چارچوب منطقه ای برای امنیت و همکاری.

4. ساخت و توسعه نیروهای مسلح چین: در راستای اجرای دستورالعمل راهبردی نظامی در این شرایط جدید، نیروهای مسلح چین حول محور آمادگی برای رویارویی به منظور ایجاد ارتش قوی می چرخند، به نیازهای امنیتی کشور پاسخ می دهند، به دنبال ایجاد ارتش اطلاعاتی و برنده شدن در جنگ های اطلاعاتی هستند، اصلاحات دفاع ملی و نیروهای مسلح را در تمامی زمینه ها را انجام می دهند، سیستم مدرنی از نیروهای مسلح با مشخصات کشور چین ایجاد می نماید و به صورت دائمی توانمندی واکنش نشان دادن به انواع تهدیدات امنیتی را ارتقاء می دهند.

- توسعه خدمات و تسلیحات ارتش چین و نیروی پلیس این کشور: در راستای ملزومات راهبردی عملیات متحرک و آفند چندبعدی، نیروهای مسلح چین همچنان از دفاع منطقه ای به سوی جابجایی فرامنطقه ای حرکت می کنند. نیروهای مسلح چین در جریان ساخت واحدهای کوچک و چندکارکردی، خود را با وظایف در مناطق مختلف مطابقت داده، ظرفیت نیروهای رزمی خود را برای اهداف مختلف افزایش داده و ساختار نیروی رزمی را برای عملیاتهای مشترک ایجاد می نماید.

توسعه نیرو در حوزه های امنیتی حیاتی: دریاها و اقیانوس ها به صلح مداوم، ثبات همیشگی و توسعه پایدار چین وابسته هستند. این طرز تفکر سنتی که زمین به نسبت دریا از اهمیت بیشتری برخوردار است باید کنار گذاشته شود و اهمیت بیشتری باید به مدیریت دریاها و اقیانوسها و حفاظت از حقوق و منافع دریایی داده شود. ضروری است که چین ساختار نیروی دریایی مدرنی مطابق با امنیت ملی و منافع توسعه ای تدوین نماید، از حقوق و منافع دریایی و حاکمیت ملی خود دفاع نموده و در همکاری های دریایی بین المللی شرکت نماید.

در استراتژی نظامی جدید چین، دریاها و امنیت آن، از اهمیت چندبرابری برخوردار شده اند

فضای بیرونی نیز به صحنه رقابتهای راهبردی بین المللی تبدیل شده است. کشورها در حال افزایش نیروها و تجهیزات فضایی خود هستند. چین همواره بر استفاده صلح آمیز از فضای بیرونی تاکید نموده است و با تسلیحاتی کردن و رقابت تسلیحاتی در این فضا مخالف است.

فضای سایبری یکی از ارکان جدید توسعه مالی و اجتماعی و حوزه جدیدی برای امنیت ملی محسوب می شود. در حالیکه رقابتهای راهبردی بین المللی در فضای سایبری شدت بسیاری یافته است، چند کشور در جهان توانسته اند تا نیروهای نظامی سایبری خود را توسعه دهند. چین به عنوان یکی از قربانیان حملات هکرهای بین المللی با تهدیدات امنیتی برای زیرساختهای سایبری اش روبرو است.

نیروی هسته ای یکی از ارکان راهبردی حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت می باشد. چین همواره سیاست استفاده نکردن از تسلیحات اتمی را دنبال نموده است و به راهبردی هسته ای دفاعی اعتقاد داشته است. چین هیچگاه از تسلیحات هسته ای برای تهدید کردن کشورهای غیرهسته ای و مناطق عاری از تسلیحات هسته ای استفاده نمی نماید.

- معیارهای ایجاد نیروهای مسلح:

الف) تقویت کار ایدئولوژیک و سیاسی: نیروهای مسلح چین همواره به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک به عنوان اولویت نخست خود نگاه می کنند و کوشش نموده اند تا کار سیاسی خود را در این شرایط جدید بهبود و تقویت کنند.

ب) تداوم مدرنیزاسیون لجستیکی: نیروهای مسلح چین اصلاحات لجستیکی در سیاستها، نهادها و نیروهای پشتیبان را تعمیق و استفاده از توان لجستیک راهبردی را بهینه خواهند کرد. آنها اشکال جدیدی برای پشتیبانی طراحی خواهند کرد، شیوه های جدیدی برای پشتیبانی طراحی خواهند کرد، نیروهای ذخیره را افزایش خواهند داد، سامانه های اطلاعات لجستیکی را یکپارچه می کنند، قوانین و استانداردها را بهبود خواهند داد و با دقت نیروهای تامین و پشتیبانی را ساماندهی خواهند کرد.

ج) فراوری تسلیحات و تجهیزات پیشرفته: نیروهای مسلح چین با حفظ فزونی در زمینه های اطلاعاتی، ساخت سامانه ها، نوآوری مستقل، توسعه پایدار؛ برنامه ریزی کلی، ارتقاء تسلیحات و تجهیزات را افزایش خواهند داد.

د) تربیت نیروهای مسلح جدید: نیروهای مسلح چین همچنان به پروژه تربیت پرسنل ادامه خواهند داد و سامانه نیروی انسانی نظامی را تکمیل خواهند کرد.

ذ) افزایش کوشش ها برای تربیت نیروهای مسلح دارای انضباط کامل و مطابق با قانون: چین با هدف تقویت روحیه انقلابی، مدرنیزاسیون و نظم پذیری نیروهای مسلح نظریه ها و اقدامات نوآورانه ای را برای راهنمایی نیروهای مسلح مطابق با قانون تدوین خواهند کرد.

ط) نوآوری در نظریات نظامی: نیروهای مسلح مطالعات در زمینه عملیاتهای نظامی را افزایش داده، مکانیسم های پیروزی در جنگ های مدرن را آنالیز و راهبردها و تاکتیک های نوآورانه ای را با قابلیت انعطاف پذیری و جابجایی تدوین خواهند کرد.

ظ) بهبود مدیریت راهبردی: ضروری است که کارنمودها و موسسات نظامی و بخشها و قرارگاه ها بهینه شده و سیستم های رهبری و مدیریت نیروهای مسلح بهبود یابند.

- توسعه عمیق یکپارچگی بخش های نظامی و غیرنظامی:

الف) تسریع فرآیند یکپارچگی بخش های نظامی و غیرنظامی در بخش های کلیدی: چین کوشش می نماید تا استانداردهای واحد نظامی و غیرنظامی برای زیرساختها، مناطق فناورانه کلیدی و صنایع اصلی را تدوین نماید.

ب) ساخت مکانیسمی برای عملیاتی کردن یکپارچگی بخش های نظامی و غیرنظامی: در سطح کشور ضروری است که مکانیسمی برای توسعه یکپارچه بخشهای نظامی و غیرنظامی با مشخصه رهبری واحد، هماهنگی نظامی و غیرنظامی، هماهنگی نیازهای نظامی و غیرنظامی و تقسیم منابع ایجاد شود. بعلاوه، ضروری است تا وظایف موسسات نظامی و غیرنظامی و استانداردهای این دو بخش بهبود یابند.

ج) بهبود سامانه ها و مکانیسم های جابجایی دفاعی ملی: چین آموزش ها در زمینه دفاع ملی را ارتقاء داده و آگاهی عمومی را درباره دفاع ملی را افزایش می دهد.

5. آمادگی برای درگیری نظامی: آمادگی برای رویارویی نظامی یک فعالیت نظامی اساسی و ضمانت مهمی برای حفاظت از صلح و مقابله با بحرانها و برنده شدن در جنگ ها می باشد.

الف) افزایش قابلیت های عملیات سامانه در برابر سامانه بر اساس سامانه های اطلاعاتی: نیروهای مسلح چین گامها برای تغییر شیوه کارآیی جنگی را با سرعت بیشتری خواهند برداشت، از سامانه های اطلاعاتی برای یکپارچه سازی طیف وسیعی از نیروها، واحدها و مولفه های عملیاتی در قالب یک ظرفیت عملیاتی کلی استفاده خواهند کرد و به آرامی سامانه عملیاتی مشترک و یکپارچه ای را ایجاد خواهند کرد که در آن تمامی مولفه ها با هم در ارتباط هستند.

ب) تداوم آمادگی برای رویارویی نظامی در تمامی جهات و حوزه ها: چین به سبب شرایط ژئوراهبردی خود با تهدیدات و چالشهای بسیاری در تمامی جهات راهبردی و حوزه های امنیتی روبرو می باشد. بنابراین، آمادگی برای رویارویی نظامی باید به صورت کاملاً برنامه ریزی شده ، اولویت بندی شده، جامع و هماهنگی صورت گیرد.

ج) حفظ دائمی آمادگی رزمی: نیروهای مسلح چین همچنان به بهبود آمادگی رزمی متداول خود ادامه می دهند، از هوشیاری بالایی برخوردار خواهند بود و با وظیفه شناسی کامل وظایف حفاظتی و گشت زنی مرزی، ساحلی و هوایی را انجام می دهند.

نیروی هوایی ارتش چین از هوشیاری بالایی برخوردار خواهد بود و با وظیفه شناسی کامل وظایف حفاظتی و گشت زنی مرزی، ساحلی و هوایی را انجام خواهد داد

د) ارتقای آموزش نظامی واقع گرایانه: ارتش چین همچنان اهمیت راهبردی برای آموزش رزمی در شرایط واقعی قائل است و به شکل سخت گیرانه ای نیروها را مطابق با دستورالعمل آموزش و ارزیابی نظامی تربیت می نماید.

ذ) آمادگی برای عملیات نظامی به غیر از جنگ: نیروهای مسلح چین همچنان در عملیاتهایی از قبیل امداد و نجات، بلایای طبیعی، مبارزه با تروریسم، حفظ ثبات، صاح بانی و بشر محبت آمیز بین المللی شرکت می کنند.

6. همکاری نظامی و امنیتی:

الف) توسعه تمام عیار روابط نظامی: نیروهای مسلح چین تبادلات و همکاریهای نظامی با ارتش روسیه در چارچوب همکاری جامع راهبردی بین دو کشور را افزایش می دهند. نیروهای مسلح چین همچنین اشکال جدید روابط نظامی با آمریکا را همچنان افزایش می دهند. بعلاوه، آنها روابط خود را با سازمانها و نهادهای منطقه ای و بین المللی ارتقاء خواهند داد.

ب) تداوم همکاری نظامی عمل گرا: نیروهای مسلح چین بر اساس احترام متقابل، برابری و منفعت دوجانبه به همکاری های عمل گرایانه با همتایان خود در کشورهای مختلف ادامه خواهد داد.

ج) عمل به تعهدات و وظایف بین المللی: نیروهای مسلح چین به شرکت در عملیاتهای صلح بانی سازمان ملل ادامه خواهند داد و به دستورات شورای امنیت عمل خواهند کرد، به حل و فصل صلح آمیز مناقشات متعهد می باشند و از امنیت و ثبات منطقه ای حفاظت خواهند کرد.

منبع:مشرق

نوای پرنده پارسی: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها

منبع: تسنیم
انتشار: 29 دی 1398 بروزرسانی: 31 فروردین 1399 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 3192

به "اژدهای ارتش چین حالت تهاجمی به خود می گیرد" امتیاز دهید

1 کاربر به "اژدهای ارتش چین حالت تهاجمی به خود می گیرد" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اژدهای ارتش چین حالت تهاجمی به خود می گیرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید