شطرنج

از شعار و نماد رقابت های پارآسیایی جوانان مالزی رونمایی شد

خبرنگاران: با انجام مراسمی در وزارت ورزش مالزی، سایت اصلی رقابت های پارآسیایی جوانان رونمایی شد.

4 مهر 1398

تنها 3 ماه از تاسیس فدراسیون شطرنج عمان می گذرد

خبرنگاران: شطرنج باز تیم ملی عمان با اشاره به امکانات کم این کشور گفت: ما در کافی شاپ و رستوران های عمان شطرنج بازی می کردیم و فقط 3 ماه از تأسیس فدراسیون شطرنج ما می گذرد.

5 شهریور 1398