فال تاروت کبیر و فوت و فن آن

به گزارش نوای پرنده پارسی، فال تاروت کبیر یک روش فالگیری قدیمی است که برای عشق و پیش بینی آینده گرفته می شود و انواع مختلفی مثل فال تاروت کبیر تک کارتی، فال تاروت کبیر 10 کارتی و... دارد.

فال تاروت کبیر و فوت و فن آن

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - فال تاروت کبیر (Major Arcana) یکی از روش های تاروت است که از بقیه روش ها محبوبیت بیشتری دارد. تاروت دسته کارت های عکس دار هستند. اگرچه کارت های تاروت برای بازی کردن هستند اما تاروت از قدیم الایام روشی برای فال دریافت نیز بوده که در اروپای قرن پانزدهم، بخصوص در کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه رواج داشته و می گویند در قرن چهاردهم از قاهره مصر به اروپا وارد شده است.

با خواندن ادامه مطلب می توانید بطور کامل با فال تاروت کبیر آشنا شوید و فال تاروت را تفسیر کنید.

فهرست موضوعی:

  • تاروت کبیر چیست؟
  • چگونه فال تاروت کبیر بگیریم؟
  • ترتیب کارت ها چه چیزی را نشان می دهد؟
  • هر کارت چه معنایی دارد؟

تاروت کبیر چیست؟

تاروت یک سری کارت های تصویری هستند که هرکدام یک عنوان و شماره دارند. کارت های تاروت 78 عدد بوده که 22 کارت را تاروت کبیر و 56 کارت بعدی را تاروت صغیر می نامند. فال تاروت کبیر کلیات یعنی مسائل مهم و تاروت صغیر جزئیات یعنی مسائل کوچک زندگی را پیشگویی می کند.

22 کارت اول تاروت، تاروت کبیر هستند که از عدد صفر تا 21 شماره گذاری شده و شامل اشکال و سمبل هایی همچون دلقک یا ابله، جادوگر، راهبه، شهبانو، شاه، پاپ، عشاق، ارابه، قدرت، زاهد، چرخ اقبال، عدالت، سر به دار، مرگ، میزان، شیطان، برج، خبرنگاران، ماه، خورشید، جهان می باشند. عکس کارت های تاروت کبیر را در ادامه خواهید دید.

0. ابله

1. جادوگر

2. راهبه

3. شهبانو

4. پادشاه

5. پاپ

6. عاشق و معشوق

7. ارابه

8. استقامت

9. زاهد

10. چرخ اقبال

11. عدالت

12. به دار آویخته

13. مرگ

14. میزان

15. شیطان

16. برج

17. خبرنگاران

18. ماه

19. خورشید

20. رستاخیز

21. جهان

☆☆☆☆☆

چگونه فال تاروت کبیر بگیریم؟

ابتدا فالگیر کارت ها را بُر می زند و خوب مخلوط می کند. یعنی تعدادی کارت از وسط برداشته و روی بقیه قرار می دهد. این کار را تا وقتی که فکر می کند نیاز است و کارت ها خوب مخلوط شوند ادامه می دهد. خود فرد هم می تواند در مخلوط کردن و بُر زدن کارت ها مشارکت کند.

در مرحله بعد کارت ها را پشت و رو روی یک میز در جلوی شخصی که می خواهد فالش گرفته شود می چیند. چیدمان کارت ها بر روی میز اهمیت دارد و بسته به نوع فال متفاوت است.

حالا فالگیر از او می خواهد نیت و تمرکز کند، سپس کارت را انتخاب نماید. نیت فرد باید کاملاً شفاف و روشن باشد یعنی دقیقاً بداند هدفش از دریافت فال چیست و نیت دوپهلو نداشته باشد؛ همچنین با تمرکز و آرامش و ترجیحاً با چشم بسته کارت های مورد نظر را انتخاب کند؛ چراکه این کارت ها او را در زندگی راهبر خواهند بود.

شخص کارت ها را برداشته و یکی یکی به دست فالگیر می دهد و فالگیر با همان ترتیب جلوی خودش کنار هم می گذارد.

ترتیب کارت ها چه چیزی را نشان می دهد؟

در فال تاروت کبیر ترتیب برداشتن کارت ها برای تفسیر درست فال اهمیت دارد، چراکه با توجه به نیت، هر کارت یکی از وجوه زندگی شخص را بررسی می کند. پس فرد باید آن ها را به همان ترتیب که برمی دارد، در کنار یکدیگر بچیند. اینکه چند کارت برداشته شود، به نوع فال بستگی دارد. با ورق های تاروت کبیر چند نوع فال همچون فال تک کارتی ساده، فال های سه کارتی، چهار کارتی، هفت کارتی احساسی و… می گیرند. در ادامه مفهوم ترتیب کارت ها در دو نوع فال تاروت کبیر پرطرفدار را برای شما آورده ایم.

ترتیب کارت های تاروت چهار کارتی

ترتیب برداشتن کارتبخش مرتبط
کارت اولگذشته
کارت دومحال
کارت سومآینده
کارت چهارمنتیجه و جواب نهایی

ترتیب کارت های تاروت هفت کارتی

ترتیب برداشتن کارتبخش مرتبط
کارت اولگذشته
کارت دومشرایط کنونی
کارت سومآینده نزدیک
کارت چهارمافکار و دیدگاه شخص نسبت به نیت
کارت پنجمشخصیت افراد مرتبط با نیت
کارت ششماتفاقات مثبت یا منفی غیرمنتظره در رابطه با نیت
کارت هفتمجواب نهایی نیت

هر کارت چه معنایی دارد؟

مرحله آخر فال تاروت کبیر تفسیر فال است. علاوه بر توجه به تصویر روی کارت، یکی دیگر از عوامل مهم در تفسیر فال جهت قراردریافت تصویر پس از برداشتن کارت است. کارت ممکن است درست و در جهت تصویر باشد و یا ممکن است معکوس برداشته شود یعنی عکس سر و ته باشد.

و اما تفسیر تصویر کارت ها: کارت اول (عدد صفر) شروع سفر است. کارت های شماره 1 تا 7 بخش عملی، کارت های شماره 8 تا 14 بخش روانی و کارت های شماره 15 تا 21 بخش معنوی هستند. معنای هر کارت و تفسیر آن با توجه به جهت در جدول زیر آورده شده است.

شماره کارتاسم کارتتفسیر جهت درستتفسیر جهت معکوس
0

ابله

The Fool

شروع، فرصت های جدید در زندگی، احتمالات نامحدود، شادی، شور و شوقسادگی، حماقت، بی ملاحظه بودن و ریسک
1

جادوگر

The Magician

خلاقیت، اعتماد به نفس، نیروی اراده، زیرک، ماهردستکاری، استعداد کشف نشده، برنامه ریزی ضعیف
2

پاپ بانو یا راهبه

The High Priestess

دانش، پاکی، شهود درست، کیفیت خوشایندناشکیبا، نیازمند گوش دادن به صداهای درون
3

ملکه

The Empress

تکامل، رشد، باروری، زنانگی، زیبایی فطریوابسته بودن به دیگران، مانع دیگران شدن
4

شاه

The Emperor

ثروت، پایداری، مدیریت، اقتدار، پدرانه، صلاحیتانعطاف پذیر نبودن، تسلط، کنترل بیش از حد، سختگیر بودن
5

پاپ اعظم

The Hierophant

مذهب، بخشندگی، مهربانی، اهمیت به رسم و رسوم، پیروی کردنمحدودیت، به چالش کشیدن موقعیت فعلی
6

عشاق (عاشق و معشوق)

The Lovers

هماهنگی در عشق، خوشنامی، رابطه معنادارناسازگاری و ناهماهنگی، عدم تطابق ارزش ها
7

ارابه

The Chariot

پر تلاش بودن، پشتکار، سفر، تصمیمعدم کنترل و هدایت، رفتار دشمنانه، ملال، اختلال
8

استقامت

Strength

عزم و اراده، شجاعت بسیار، دلیری، نیرومندی، توانضعف، عدم اعتماد به نفس، بی نظمی
9

درویش (زاهد گوشه نشین)

The Hermit

نیروی درونی، عقل سلیم، هشیاری، پارسایی، درونگراییتنهایی، بی کسی، انزوا، کناره گیری
10

چرخ اقبال

Wheel of Fortune

اقبال، کارما، اقدامات غیرمنتظره، پیشرفت، ترقی در کاربدشانسی، فشارهای منفی خارجی
11

عدالت

Justice

عدالت، بی طرفی، ملاحظه، اندرز، اخلاق، حقیقتبی عدالتی، مسئولیت پذیر نبودن
12

مرد به دار آویخته

The Hanged Man

عناصر تغییر، واگذاری، سازگاری مجدد، تولد دوباره، فداکاریمحرومیت از امری مهم، ملال، بدشانسی، تردید
13

مرگ

Death

خاتمه، شروع، تغییر، تبدیل، انتقالمقاومت در برابر تغییر، ناتوانی در حرکت کردن
14

میزان

Temperance

هماهنگی، ائتلاف، صلاحیت برای قدرت، میانه روی، صبرناهماهنگی، افراط، نداشتن هدف برای درازمدت
15

شیطان

The Devil

انحطاط، شکست غیرمنتظره، وحشیگری، فرد پرخاشگر، هرج و مرجکناره گیری کردن، قدرت رها شدن
16

برج

The Tower

تغییر ناگهانی، اعمال غیرمنتظره، آوارگی، کاهش منابع مالی، فراموشی گذشتهاجتناب از فاجعه، ترسیدن از تغییر ناگهانی
17

خبرنگاران

The Star

ترغیب، ایجاد ایده های جدید، عشق معنوی، خوشنودی، تعادل، امیدفقدان ایمان، ناامیدی، دلسردی
18

ماه

The Moon

توهم، ترس، خطا، شکست، آبروریزی، خطرانتشار ترس، ناراحتی، سردرگمی، رفع طلسم
19

خورشید

The Sun

موفقیت، عشق، خوشحالی، تعهد، سرزندگی، پیروزی، ازدواجافسردگی موقت، عدم موفقیت
20

رستاخیز

Judgement

سلامت، جوان شدن دوباره، آگاهی، به ثمر نشستن تلاش ها، پاداشتردید داشتن به خود، عدم خودنگری
21

جهان

The World

ارزیابی موفقیت آمیز، رشد و توسعه، تکمیل، زندگی ابدیتکمیل نشدن، پایان نیافتن

حالا دیگر با استفاده از اطلاعاتی که در بالا خواندید به راحتی می توانید برای خودتان فال تاروت کبیر بگیرید. کارت های تاروت کبیر را نیازی نیست که بخرید، آنها را از روی تصاویر سایت خبرنگاران پرینت بگیرید یا حتی خودتان بکِشید.

آیا شما در زمینه فال تاروت کبیر تجربه ای دارید و تا به حال این فال را گرفته اید؟ نظراتتان درباره فال تاروت کبیر را از طریق ارسال نظر با ما به اشتراک بگذارید. اگر به دنبال اطلاعات بیشتر هستید مقاله همه چیز درباره پیش گویی و فال تاروت را مطالعه کنید.

منبع: setare.com
انتشار: 21 اسفند 1399 بروزرسانی: 21 اسفند 1399 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 6235

به "فال تاروت کبیر و فوت و فن آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فال تاروت کبیر و فوت و فن آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید