باغات بام ایران در حال خشک شدن، آب دهی قنات ها 60 درصد کاهش یافت

به گزارش نوای پرنده پارسی، خبرنگاران - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پر بارش و پر آب کشور در گذشته بود که امروزه با مشکل کم بارشی روبرو گردیده است. بارش ها در چهارمحال و بختیاری سال به سال کاهش می یابد و مشکل کم آبی در این استان روز به روز بیشتر می گردد.

باغات بام ایران در حال خشک شدن، آب دهی قنات ها 60 درصد کاهش یافت

کاهش بارش ها بر روی منابع آب زیر زمینی تاثیر گذاشته است، قنات ها یکی پس از دیگری در حال خشک شدن هستند. آب دهی چاه ها روز به روز کمتر می گردد و برخی از چاه نیز در آستانه فصل پاییز خشک گردیده اند.

با نگاهی به باغات و خشک شدن سرشاخه های درختان گردو و بادام متوجه می شویم که این درختان در فصل تابستان از آب کافی بهره مند نبوده اند. در حال حاضر درختان باغات به علت کمبود منابع آب در این استان در حال خشک شدن هستند.

وضعیت خشک شدن درختان در مناطقی از جمله شهرستان لردگان و روستاهای شهرستان شهرکرد(دستگرد امامزاده، سورک، دهنو، ایرانچه) به خوبی مشاهده می گردد. برخی باغات به صورت کامل در این مناطق خشک گردیده اند.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در زمینه کم آبی و کاهش بارش ها به خبرنگاران گفت: استان چهارمحال و بختیاری با مشکل کاهش بارش ها روبرو گردیده است و کم آبی در این استان ایجاد گردیده است.

شاهرخ پارسا بیان نمود: کاهش بارش ها در این استان از سال زراعی 86-87 شروع گردیده است و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تجمیع کمبود بارش در این استان به یک هزار و 300 میلی متر رسیده است، گفت: میانگین بارش سالانه چهارمحال و بختیاری 580 میلی متر است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عمده بارش های چهارمحال و بختیاری در گذشته به صورت برف بوده است، گفت: در حال حاضر الگوی بارش در چهارمحال و بختیاری تغییر نموده است و بارش ها در طول فصل زمستان به صورت باران است.

وی توضیح داد: در گذشته 65 درصد بارش ها به صورت برف در این استان گزارش می گردیده است و این در حالی است که امروز 20 درصد بارش ها در این استان به صورت برف است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش 46 درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری، گفت: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین سال زراعی گذشته 41 درصد کاهش بارندگی دارد.

وی مطرح کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه 46 درصد کاهش بارندگی دارد.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی کامل 46 درصد کاهش بارندگی دارد.

وی تاکید نمود: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری 312.4 میلی متر گزارش گردیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی پیش بینی های انجام گردیده در سال زراعی جدید بارش ها از سال گذشته بیشتر می گردد اما جبران نماینده کمبود بارش ها نیست.

کارشناس منابع آب و استاد دانشگاه در زمینه کاهش بارش ها به خبرنگاران گفت: افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری از مهمترین دلایل تغییر الگوی بارش از برف به باران بوده است.

علی حسین صبوری بیان نمود: افزایش گازهای گلخانه ای موجب گرم شدن هوا می شوند که این امر نیز در پی صنعتی شدن وتوسعه واحد های صنعتی ایجاد می گردد.

وی ادامه داد: افزایش استفاده از سوخت های فسیلی نقش مهمی در افزایش گازهای گلخانه ای در سطح استان وکشور دارد.

این کارشناس منابع آب تاکید نمود: طی آنالیز های انجام گردیده دمای هوا در ماه مرداد نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.7 درجه سانتی گراد و نسبت به میانگین بلند مدت 1.5 درجه افزایش داشته است.

وی گفت: تغییر الگوی بارش در این استان از برف به باران موجب گردیده است که آب حاصل از بارش در خاک نفوذ نکند و از طریق آب های جاری و رودخانه ها از استان خارج گردد. این در حالی است که منابع زیر آب زیرزمینی در این استان تقویت نمی شوند وسطح آب های زیرزمینی در این استان کاهش می یابد.

وی بیان نمود: کاهش سطح آب های زیرزمینی موجب فرونشست زمین می گردد که در حال حاضر در بسیاری از مناطق چهارمحال و بختیاری مشاهده گردیده است.

قنات ها در چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین منابع تامین نماینده آب بخش کشاورزی و باغی در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می روند که در تابستان سال جاری با کاهش شدید آبدهی روبرو گردیده اند.

قنات ها در این استان به صورت مستقیم دیگر نمی توانند آب باغات را تامین نمایند و بسیاری از کشاورزان و باغداران در این استان در کنار قنات استخر ایجاد نموده اند و آب را در ابتدا به مدت شش الی 24 ساعت ذخیره سازی می نمایند تا حجم آب افزایش یابد و سپس آب را برای آبیاری مصرف می نمایند.

در این میان مشاهده تعداد بیشمار تانکر های فلزی در باغات کشاورزی خود بیانگر وضعیت کمبود آب برای آبیاری باغات در این استان است.

یکی از کشاورزان روستای دستگرد امامزاده شهرستان شهرکرد در این خصوص به خبرنگاران گفت: باغداران و کشاورزان این منطقه با مشکل کم آبی روبرو گردیده اند و باغات این منطقه در حال خشک شدن است.

اسماعیلی بیان نمود: منابع آب زیرزمینی در این منطقه بسیار کم گردیده است و برخی از چاه های آب خشک گردیده است.

وی ادامه داد: باغداران در حال حاضر در برخی مناطق به امید اینکه بارش ها در سال آینده افزایش یابند و مشکل کم آبی بر طرف گردد از تانکر برای آبیاری استفاده می نمایند تا تابستان سال جاری سپری گردد و درختان خشک نشوند.

وی گفت: برخی باغداران نیز باغ ها را رها نموده اند و هزینه ای نیز برای آبیاری با تانکر نمی نمایند که این باغات خشک گردیده اند.

1000 هکتار باغات گردو در چهارمحال و بختیاری خشک شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه با اشاره به اینکه کاهش بارش ها و کمبود منابع آب بر روی باغات استان تاثیر گذاشته است، گفت: درختان گردوی چهارمحال و بختیاری به خاطر کم آبی خشک شدند.

وی با اشاره به اینکه درختان گردوی چهارمحال و بختیاری به خاطر کم آبی خشک شدند، گفت: یک هزار هکتار از درختان گردوی چهارمحال و بختیاری به علت کم آبی و خشکسالی خشک شدند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: این استان دارای هفت هزار هکتار باغ گردو است که یک هزار هکتار از آن به علت خشکسالی و کاهش بارش ها خشک گردیده است.

خشک شدن 300 قنات در چهارمحال و بختیاری

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه با اشاره به اینکه تعداد قنات های خشک گردیده چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، گفت: در حال حاضر بیش از 300 قنات چهارمحال و بختیاری خشک گردیده است.

طاهر نوربخش مطرح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری 840 قنات وجود دارد.

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید نمود: تمام قنات های چهارمحال و بختیاری با کاهش آبدهی 40 تا 60 درصدی روبرو گردیده اند.

وی ادامه داد: لایروبی قنات ها در این استان مورد توجه قرار گرفته است تا خسارت های بخش کشاورزی کاهش یابد.

آنالیز های میدانی خبرنگاران از وضعیت قیمت باغات در این استان نشان می دهد که قیمت باغات نسبت به گذشته کاهش یافته است. کمبود منابع آب برای آبیاری باغات بر روی قیمت باغات تاثیر گذاشته است و قیمت ها را کاهش داده است.

فروشنده ها باغات در سطح استان افزایش یافته وتعداد خریداران نیز کاهش یافته است.

این در حالی است که باید تمهیدات لازم برای خشک شدن باغات در سطح استان در نظر گرفته گردد و حمایت های لازم در این زمینه انجام گردد. خشک شدن باغات موجب بیکاری باغداران و افزایش نرخ بیکاری در سطح استان می گردد.

bestcanadatours.com: تور کانادا | با تور کانادا سفر کنید، ویزای کانادا، تور کانادا ارزان، قیمت تور کانادا نوروز، بهار، پاییز، تابستان، زمستان را با ما تجربه کنید.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 23 مرداد 1400 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 245

به "باغات بام ایران در حال خشک شدن، آب دهی قنات ها 60 درصد کاهش یافت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "باغات بام ایران در حال خشک شدن، آب دهی قنات ها 60 درصد کاهش یافت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید